www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 07.12.2015.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити становништва од заразних болести

Министарство здравља спроводи јавну расправу о Нацрту закона о заштити становништва од заразних болести

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити становништва од заразних болести спроводи се у периоду од 4. децембра до 31. децембра 2015. године, за представнике државних органа, организација, јавних служби, комора здравствених радника, Коморе здравствених установа, удружења пацијената, као и свих заинтересованих субјеката, правних и физичких лица која учествују у остваривању здравствене заштите и за представнике заштитника грађана, повереника за доступност информација од јавног значаја и повереника за заштиту равноправности.

Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници Министарства здравља, Института за јавно здравље Србије, Клиничког центра Србије и медицинског факултета у Београду.

Текст Нацрта закона постављен је на сајту Министарству здравља www.zdravlje.gov.rs и на порталу е-управе.

Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року достављају примедбе, предлоге и сугестије путем поште Министарству здравља, Београд, ул. Немањина бр. 22-26 или електронским путем на e-mail: zakon.zzb@zdravlje.gov.rs.

Прилог:
Покажи послате коментаре (3)
Др Весна Савић - санитарни инспектор, Одсек у Нишу 29.12.2015. - 21:14
Потребно је смањити износ казни и одредити за неке прекршаје фиксне казне ради усаглашавања са законом о прекршајима
Др Весна Савић - санитарни инспектор, Одсек у Нишу 29.12.2015. - 21:10
члан 1. након речи ЧИЈЕ додати реч ЈЕ, након речи СПРЕЧАВАЊЕ додати реч ПОЈАВЕ члан 2 став 1 тачка 3) контакт је могућност преноса узрочника заразне болести ( или микрорганизама ) на здраву особу додиром са оболелом ( или болесном ) животињом,оболелим човеком или предметом на коме се налазе узрочници болести ( или микрорганизми) тачка 4) резервоар инфекције - у дефиницији набројани и путеви преношења (земљиште,вода, а храна није набројана). Наведена је животиња као резервоар инфекције - животиње су и инсекти и зглавкари ( зашто их посебно набрајати?) тачка 6) носилац узрочника заразне болести је особа ( или човек ) или животиња у чијем организму је присутан узрочник заразне болести, а која нема симптоме болести, и која је резервоар инфекције. тачка 19) након речи СУЗБИЈАЊЕ додати реч ШИРЕЊА, након речи УЧЕСТАЛОСТИ додати речи ИЛИ ПРЕСТАНКА ПОЈАВЉИВАЊА, тачка 37) реч ЛЕЧЕЊЕМ заменити речју ЛЕЧЕЊУ додати тачку 43) авион члан 4. став 1 заразна болест је већ дефинисана у члану 2 став 1 тачка 1) у члану 4 одредити критеријуме члан 14 Након речи ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ додати речи ПРИВАТНА ПРАКСА члан 15 - делатности усагласити са Законом о санитарном надзору ( нацртом) или додати иза речи образовања СНАБДЕВАЊА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ВОДОМ ЗА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ И РЕКРЕАТИВНЕ ПОТРЕБЕ, ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ХРАНЕ, реч ПОСЛОВАЊА СА ХРАНОМ заменити речима производње хране, након речи ТРГОВИНЕ додати реч ХРАНОМ и ПРУЖАЊА члан 16 став 3 - брисати речи у свим објектима у којима се припрема, производи, чува или послужује храна и ( ово су такође објекти под санитарним надзором па је непотребно издвајати их посебно), речи КОРИСНИЦИ ПОВРШИНА заменити речима лица која у тим објектима обављају делатност став 10 брисати- базенске воде боље дефинисати законом о санитарном надзору, мислим да им није место у овом закону члан 18 након речи СУЗБИЈАЊА додати реч ШИРЕЊА члан 48 став 1 након речи МИНИСТАРСТВО додати речи ПРЕКО САНИТАРНИХ ИНСПЕКТОРА Казнене одредбе Износ новчаних казни је превелик. Потребно је смањити износе за здравствену установу и правнолице до 150 000 одговорно лице до 50 000 физичко лице до 30 000 Потребно је предвидети и фиксне казне по препоруци након доношења Закона о прекршајима
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC 25.12.2015. - 10:38
clan 5- Nisu navedene zarazne bolesti koje se cesto javljaju u epidemijskoj formi sarlah,streptokokni faringits,suga, varicela,lajmska,infektivna mononukleoza,pneumonija,stafilokokno trovanje,druge bakterijske crevne infekcije Kako prijaviti epidemiju ukoliko nema obaveznog prijavljivanja?
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана