www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 22.01.2016.

Јавна расправа о Нацрту закона о трансфузијској медицини

Министартсво здравља у поступку припреме Нацрта закона о трансфузијској медицини, спроводи јавну расправу о нацрту овог закона од 22. јануара 2016. године до 11. фебруара 2016. године.

Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона биће организоване по следећем распореду:
  • Ниш, 3. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, у Нишавском управном округу, Страхињића  Бана бб ,
  • Крагујевац, 4. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, Клинички центар Крагујевац, ул. Змај Јовина бр.30 (сала Хирушког блока, VIII спрат)  
  • Нови Сад, 5. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ул. Владике Платона бб (Велика сала),
  • Београд, 9. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, у Привредној комори Србије, ул. Ресавска 13-15 (Сала II).

Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност  да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: zakontransfuzija@gmail.com или писаним путем Министарству здравља, Управи за биомедицину, Београд, Пастерова бр. 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона трансфузијској медицини”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е - управе.

Прилог:
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана