www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 22.01.2016.

Јавна расправа о Нацрту закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи

Министартсво здравља у поступку припреме Нацрта закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи, спроводи јавну расправу о нацрту овог закона од 22. јануара 2016. године до 11. фебруара 2016. године.

Презентација и расправа о предложеном Нацрту закона биће организована у Београду, 10. фебруара 2016. године, у 10.30 часова, у Привредној комори Србије, ул. Ресавска 13-15 (Сала II).

Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност  да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: zakonbmpo@gmail.com или писаним путем Министарству здравља, Управи за биомедицину, Београд, Пастерова бр. 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи ”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е - управе.

Прилог:
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана