www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 20.07.2018.

Правилници 2018

Правилник

о изменама и допунама правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства

 

Правилник о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци (Сл. гласник РС бр. 49/18)

 

Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована (Службени гласник РС број 39/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

 

Правилник о основним захтевима за медицинска средства (Службени гласник РС број 65/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

   

Правилник о регистрима које води привредна комора србије  (Службени гласник РС број 65/18)

  

Правилник о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама (службени гласник рс број 65/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

 

Правилник о утврђивању статуса производа (службени гласник рс број 65/18)

Прилог 1

 
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана