www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 08.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - услуга резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и других путних карата 01/2018

За јавну набавку  услуга резервације и посредовања у обезбеђивању  авио карата и других путних карата као и трошкове исхране и резервације хотелског смештаја

 по партијама

Број јн 01/2018

 

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

Питање 1

 

Измена

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана