www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 24.10.2013.
Покажи послате коментаре (11)
advokat Nina Milosevic 17.2.2014. - 8:24
Nisam procitala odredbe nacrta ovog zakona koji uredjuje protokol koji se odnosi na postupanje zaposlenih , kako lekara, tako i osoblja. To je sustinski problem i shodno tome, nasi lekari imaju problem sa famoznim krivicnim delom koji se odnosi na greske lekara prilikom hospitalizacije i lecenja pacijenata. Ostalo je korektno odradjeno, imajuci u vidu da uvek postoji mogucnost izmena i dopuna, nakon proteka vremena posle primene u praksi.Procitala sam prethodne komentare i slazem se sa istim, Sustinski problem sam napred navela.
dr Miodrag Brankovic 7.2.2014. - 17:33
Po kom slovu zakona u vise navrata inspekcijski nadzor u zavodu za hitnu medicinsku pomoc trazi da se vrsi potpisivanje pacijenata u protokol bolesnika,nalog za ampuliranu terapiju,lekarske izvestaje sa terena? Ako ima zakonskog osnova molim Vas da me obavestite (ili je rec o samovolji inspektorke)
dr Aleksandra Cvetković - ULOPMS 25.11.2013. - 17:39
dopuna prethodnog komentara: u istom čl. 29 nedostaju sledeći obrasci za funkcionisanje zdr.zaštite na primarnom nivou I to- obrazac za medicinsko tehnička pomagala, obrazac za ocenu radne sposobnosti , obrazac uputa za lekarsku komisiju. I zašto stoji labaoratojiski nalaz kao poseban kad smo već dali uput za laboratoriju , podrazumeva se da ćemo dobiti izveštaj, kao I kad se da uput za dijagnostiku ili specijalistički pregled. Dodatna sugestija- povezanost sa matičnim službama u opštinama- odnosno da nam bar jednom mesečno prosleđuju podatke iz matične knjige umrlih radi odjave pacijenata s obzirom da ne postoji obaveza porodice da odjavi karton pacijenta- podaci da se prosleđuju na osnovu mesta rada izabranog lekara, odnosno tom domu zdravlja. u čl 16 nije definisano gde voditi pacijenta ukuliko je hitan slučaj- u kartonu pacijenta, ili istovremeno I u kartonu i u knjizi hitnih i u elektronskom kartonu dok se ne uspostavi jedinstven informacioni sistem? (po agenciji za akreditaciju zdr. ustanova) Ukoliko pacijent ima izabranog lekara i izgubio je zdr osiguranje , a želi da ga njegov izabrani lekar pregleda kako to evidentirati i gde. Kako u el.zdr.kartonu ispoštovati čl 16 Zakona o pravima pacijenta gde pacijent daje pismenu saglasnost na neki invazivni terapijski ili dijagnostički postupak, a shodno i čl 11 i 15.
Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije 25.11.2013. - 10:30
Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije pozdravlja i podržava osavremenjavanje i informatizaciju sistema zdravstvene dokumentacije i evidencija u oblasti zdravstva koje novi Zakon donosi. Novina koja predstavlja centralno unapređenje je svakako vođenje zdravstvene dokumentacije u elektronskoj formi. U Članu 36 je nedvosmisleno utvrđena ravnopravna mogućnost vođenja dokumentacije u pisanoj ili elektronskoj formi. Ubeđeni smo da sada postoji razlog više da se ulože dodatni napori za uspostavljanje sertifikovanih softvera u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Oslanjanje ovog Zakona na Integrisani zdravstveni informacioni sistem (Član 43, 44, 45) konačno daje pravni osnov za informatizaciju i sagledavanje realnog stanja i potreba sistema zdravstvene dokumentacije i evidencija. U želji da ovaj Zakon u punoj meri ostvari svoju misiju, dali smo i neke načelne komentare i predloge koje možete videti na našem sajtu - www.uizs.org.rs.
Dr Mилица Катунац 24.11.2013. - 11:41
У члану 13. наводи се шта све треба уписати у основну медицинску документацију, а шта се односи на пацијента. Да ли ће да се мења изглед картона да би се уписали подаци о пацијенту као што је ЛБО ... ? У члану 21. наводи се да један примерак отпусне листе са епикризом треба достави изабраном лекару. За ово је потребан интегрисани здравствени информациони систем. Члан 23. – књига евиденције. Потребан је законски оквир за евидентирање сумњи на злостављање и занемаривање деце и сумњи на злостављање жена, а посебно што се траже и индивидуални извештаји (члан 28.).
dr Aleksandra Cvetković - ULOPMS 19.11.2013. - 8:58
U članu 29, koji se odnosi na individualne obrasce potrebne u sistemu pružanja zdravstvene zaštite ne navodi se nalog za ampuliranu terapiju potreban u primarnoj zdravstvenoj zaštiti I takođe nešto što do sada nije ni postojalo , a to je nalog za previjanje odnosno pružanje usluga u previjalištima u domovima zdravlja - npr vađenje krpelja, skidanje konaca..., do sada je to pisano na nalogu za ampuliranu terapiju, što ne odgovara svrsi.
Mile Georgijevski ginekolog- Smederevo 9.11.2013. - 14:34
Poštovani, pažljivo sam pročitao tekst predloga novog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva. Kao privatnik interesuje me da li ovo pominjanje privatne prakse znači izjednačavanje svih prava i obaveza privatnih i državnih zdravstvenih ustanova. Ukoliko neko traži od mene kao privatnika da vodim sve te protokole, kartone i šaljem izveštaje , mesečne, tromesečne i godišnje, očekujem da i moja prava budu izjednačena sa ostalim državnim ustanovama u smislu pisanja recepata, uputa, bolovanja. Mislim da je osnovni problem u tome ko če sve usluge u zdravstvu da plaća. Nužno je da se odobre privatna osiguranja, da svako ima karticu osiguranja,ko god da je osiguranje dao, država ili privatno osiguranje. Od tipa osiguranja mora da zavisi ko i kakvu će uslugu pružiti. Svako ko boravi u državi duže od 3 meseca mora imati zdravstveno osiguranje . Država mora uzimati svoje obavezno osiguranje od plate osiguranika, najmanje 5%, ali svi njegovi , supruga, i deca moraju kao i on imati osiguranje , privatno, poluprivatno ili opšte, a davalac može biti privatno osiguravajuće društvo ili neka državna osiguravajuća kuća. Uz sve ovo mora se uraditi jedinstven tarifni sistem za usluge u zdravstvu, po kojem bi cenovniku osiguranja morali da isplaćuju pružene usluge. Ovakav jedinstven tarifni sistem imaju švajcarci, treba ga prepisati, uskladirti cenovnk i sve će biti jasno ko dan. Obzirom da sam radio na zapadu više od 10 godina, u njihovim državnim zdravstvenim ustanovama, ali i kao privatnik, ušao sam u suštinu problema i voljan sam da damsvoj doprinos u rešavanju problema u našem zdravstvu. Zahvaljujem se na strpljenju onoga ko je čitao ove redove i srdačno vas pozdravljam. Georgijevski
dejan 9.11.2013. - 13:48
zaso u veceu u bolnici olge dedijer stoji casa sa pikavcima ,zato sto doktori i sestrenesmeju da puse po sobama i hodnicima a u veceu smeju ja cu vas odvesti direktno u taj vc samo me pozovite o64 112 40 45
Милан Милошевић 3.11.2013. - 18:28
Министарство здравља Немањина 22-26 11000 Београд Епошта: zakon.zd@zdravlje.gov.rs Предмет: Коментари на јавно објављени нацрт Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства Поштовани, На основу јавно објављеног позива на Вашем сајту, достављамо вам благовремен коментар на објављени нацрт Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства (у даљем тексту Нацрт). Наш коментар је подељен у 2. дела и то: 1. Предлози измена текста Нацрта; и 2. Образложење предложених измена. 1. Предлози измена текста Нацрта Члан 1. У члану 10, став 1 Нацрта после последње речи „евиденција“ додати „на српском језику и ћириличном писму“ тако да наведени став гласи „Здравствена документација и евиденције се воде уписивањем података у основну здравствену документацију и помоћна средства за вођење евиденција на српском језику и ћириличном писму.“ Члан 2. У члану 10, после става 1 Нацрта додати следећи став „Називи болести на латинском и генерички називи лекова пишу се латиничним писмом“. После наведених измена из члана 1 и 2 овог Коментара члан 10 Нацрта гласи. „Здравствена документација и евиденције се воде уписивањем података у основну здравствену документацију и помоћна средства за вођење евиденција на српском језику и ћириличном писму. Називи болести на латинском и генерички називи лекова пишу се латиничним писмом. Из основне здравствене документације и евиденција и помоћних средстава за вођење евиденција израђују се индивидуални и збирни извештаји.“ 2. Образложење предложених измена Први разлог предложених измена је усаглашавање са чланом 10. Устава Републике Србије којим је уређено да је у службеној употреби у Србији српски језик и ћирилично писмо. Наведеним изменама доследно се уставна норма уграђује у Нацрт тако да се избегава двосмисленост тумачења јер је у неслужбеној, колоквијалној, употреби у Србији и латинично писмо. Наведеним изменама се допуњује и Закон о службеној употреби језика и писма ситуацијама које у њему нису обухваћене односно службени језик и службено писмо се на бази ових измена уводи у сферу која није њиме довољно прецизно обухваћена. Други разлог је пракса свих европских држава да важи правило „једна држава, један службени језик, једно службено писмо“ чиме Србија постиже да се избегава коришћење два писма у једној важној сфери живота у којој се грађани Србије појављују. Трећи разлог је препорука Заштитника грађана Републике Србије (дел.бр. 21306 датум 7. 11. 2011. Заштиник грађана Републике Србије) која се може наћи на адреси http://www.ombudsman.rs/attachments/1558_CIRILICA%20(2).doc и којом се УТВРЂУЈЕ Закон о службеној употреби језика и писама (у даљем тексту: Закон) не обезбеђује све потребне начине и мере за остваривање Уставом утврђене обавезе на службену употребу српског језика и ћириличког писма у органима, односно организацијама које врше јавна овлашћења. Надзор над применом Закона и остваривањем обавезе државних органа да у раду примењују службену употребу српског језика и ћириличког писма у надлежности је министарстава, која не располажу потребним капацитетима за остваривање ове надлежности. Законом о службеној употреби језика и писама нису прописане казнене мере ако орган, односно организација која врши јавна овлашћења не примењује и не спроводи службену употребу српског језика и ћириличког писма у складу са Законом. С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућујe Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу ПРЕПОРУКУ Како би се остварила доследна примена Закона, а у циљу остваривања обавезе органа, односно организација које врше јавна овлашћења у примени службене употребе српског језика и ћириличког писма, потребно је да се обезбеди: - Делотворно вршење надзора над применом Закона; - Потребне мере које ће се примењивати према органу односно организацији која врши јавна овлашћења ако не поступа у складу са одредбама Закона, којима је регулисана службена употреба српског језика и ћириличког писма. Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу обавестиће Заштитника грађана, у складу са чланом 31. ставом 3. Закона о Заштитнику грађана, о предузетим мерама неопходним за спровођење препоруке најкасније у року од 60 дана, односно о разлозима због којих, евентуално, није поступио по препоруци. Предложеним изменама Нацрта не спречава се употреба латинице, једино се примат даје српском језику и ћириличном писму као обавезујућим у складу са Уставом Републике Србије. Нема никаквог законског а ни другог историјског или цивилизацијског разлога за некоришћење јединог и Уставом загарантованог службеног писма, при чему велики број грађана вређа дискриминаторски однос према српској ћирилици и српској култури уопште. Уосталом и у Европи се чине велики напори у очувању националног идентитета и неотуђивог права грађана на своја етничка обележја, своју културу и духовну баштину, као и неотуђивог права на очување свога језика и писма. Наведеним изменама Нацрта постиже се да се у здравству користи један језик и једно писмо у складу са тежњама Србије да буде део Европске Уније. Такође не треба занемарити да коришћењем српског језика и ћириличног писма додатно помажемо српско здравство јер је оно конкурентније на домаћем тржишту здравствених услуга због неопходности да страни пружаоци услуга изврше локализацију, односно да користе српски језик и ћирилично писмо. Срдачан поздрав. С поштовањем,
Dr Zorka Ristić 1.11.2013. - 8:47
Primedba na član 12: gde spadaju Klinički putevi
Dr Sanja Stanković 31.10.2013. - 11:9
Primedba na član 26 nacrta ovog zakona, u smislu tehničke neizvodljivosti da ustanove sekundarnog i tericijernog tipa u roku od 10 dana dostave otpusnu listu pacijenta izabranom lekaru. Ovo je praktično neizvodljivo do uspostavljanja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema za pacijente koji se leče u ustanovi višeg ranga na teritoriji svoje filijale, a još je kompleksnija situacija kod pacijenata koji su osiguranici drugih filijala, a zbog medicinskih indikacija su primljeni u ustanovu višeg ranga van područja matične filijale.
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана