www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 26.10.2015.

Јавна расправа о нацрту закона о јавном здрављу

Министарство здравља спроводи јавну расправу о нацрту закона о јавном здрављу.

Јавна расправа о нацрту закона о јавном здрављу спроводи се у периоду од 04. децембра до 24. децембра 2015. године, за представнике државних органа, организација, јавних служби, комора здравствених радника, Коморе здравствених установа, удружења пацијената, као и свих заинтересованих субјеката, правних и физичких лица која учествују у остваривању здравствене заштите, а по позиву и за представнике заштитника грађана, повереника за доступност информација од јавног значаја и повереника за заштиту равноправности.

Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили Министарства здравља, Института за социјалну медицину Медицинског факултета у Београду, Института за јавно здравље Србије„Др Милан Јовановић Батут”, Института за јавно здравље Војводине Нови Сад, Института за јавно здравље Крагујевац и Градског завода за јавно здравље Београд.

Текст Нацрта закона постављен је на сајту Министарству здравља www.zdravlje.gov.rs и на порталу е-управе.

Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року достављају примедбе, предлоге и сугестије путем поште Министарству здравља, Београд, ул. Немањина бр. 22-26 или електронским путем на e-mail: zakon. zjz@zdravlje.gov.rs

Презентације и јавне расправе о Нацрту закона организоваће Министарство здравља, које ће се одржати  04. децембра 2015. године, од 11 до 14 часова, у просторијама Института за јавно здравље Србије„Др Милан Јовановић Батут”, ул. Др Суботића 5, 14. децембра, од 12-15 часова у просторијама Института за јавно здравље Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 50, Ниш, 15. децембра 2015. године, од 12 до 15 часова, у Крагујевцу, у просторијама Института за јавно здравље Крагујевац, ул. Николе Пашића 1, Крагујевац и 16. децембра 2015. године, од 12-15 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине, Нови сад, ул. Футошка 121, Нови Сад.

Прилог:
Покажи послате коментаре (1)
Горан Стевановић 26.12.2015. - 11:6
Поштовани, уз неоспорно велики труд који је радна група уложила у израду овог закона, мишљења сам да би велики значај имало прилагођавање кључног појма овог закона дух Српског језика. Појам "Јавно Здравље", који се користи не само у овом закону већ и у многим другим, укључујући и називе кључних Институтција заштите здравља нашег народа, у ствари се суштински односи на здравље популације тј. становништва земље. У том смислу се и у свим документима англосаксонског говорног подручја и користи израз "public health". Мишљења сам да би уместо израза ЈАВНО требало користити израз НАРОДНО, да би то било више у духу Српског језика, а и да би становништву било јасније на шта се конкретно овај закон односи. С поштовањем Горан Стевановић специјалиста за заразне болести, Доцент Медицниског факултета Универзитета у Београду, Директор Клинике за инфективне и тропске болести, КЦС Председник РСК за заразне болести Национални ЕЦДЦ кореспондент телефон 0112684071 факс 0112684550 мејл: goran_drste@yahoo.com
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана