www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 03.11.2015.

Информација за болеснике заинтересоване за програм примања кубанске вакцине CIMAVAX EGF

Потребно је да се пацијенти обрате прво свом онкологу, који ће на основу расположиве документације пацијента упутити у даљи поступак. Критеријуми су да пацијент има аденокарцином плућа, да је у четвртом стадијуму болести и да морају бити негативни на рецептор епидермалног фактора раста, као и да имају одређену количину тог фактора у крви.

Од неопходне документације, потребно је доставити следеће:

  1. ПХ налаз у коме се наводи да болесник болује од Adenocarcinom плућа.
  2. Конзилијарна одлука са планом за терапију и клиничким стадијумом болести (IV клинички стадијум је индикација).
  3. Болесници који су започели хемиотерапију нису у индикацији за вакцину
  4. Доказ о тестирању на фактор EGFR wild type je индикација.
  5. Сви МСЦТ (скенер) налази од почетка дијагностике. Последњи налаз не сме бити старији од 30 дана.
  6. Лабараторијски резултати не старији од 30 дана.
  7. Болесници са метастазама у глави немају индикацију.
  8. За пацијенте из унутрашњости оверен упут надлежне Комисије РФЗО.

Само на основу овако приложене документације и потписане сагласности пацијента могуће је донети конзилијарну одлуку о почетку примања вакцине.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана