Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 02.07.2018.
Позив за достављање понуда за испоруку Microsoft Office Professional 2016

 

Република Србија

Министарство здравља

 

Позив за достављање понуда

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Зајам бр. 8338-YF

Уговор/понуда бр: RS-SSHP-8338YF-SH-G-18-1.1.23

 

Република Србија добила је финансијска средства од Светске банке за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део тих средстава искористи за плаћања по доленаведеном уговору.

 

Министарство здравља Републикe Србијe, преко своје Јединице за управљање пројектима (ЈКП) позива квалификоване понуђаче да  доставе понуде за испоруку Microsoft Office Professional 2016, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, по уговору број RS-SSHP-8338YF-SH-G-18-1.1.23.

 

Тендер ће бити спроведен према националним процедурама надметања наведеним документу Светске банке: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,  (важеће издање), и отворен је за све квалификоване понуђаче као што је дефинисано у смерницама.

 

Заинтересовани понуђачи могу добити додатне информације и прегледати конкурсну документацију у ЈКП на доленаведеној адреси, радним данима од 09.00 до 15.00 часова.

 

Заинтересовани понуђачи могу бесплатно добити комплетну конкурсну документацију на српском језику подношењем писменог захтева на доленаведеној адреси. Документ ће бити послат мејлом.

 

Све понуде морају бити достављене на доленаведену адресу мејлом до 13. јула 2018.  Неблаговремене понуде биће одбијене.

 

Дом здравља Савски венац

Гђа Тамара Новаковић, ИТ консултант

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Пастерова 1, 11000 Београд

Република Србија

 

Тел. 1: +381 11 36 06 403

Тел. 2: +381 11 36 06 402

Факс:  +381 11 36 06 400

Електронска пошта: tamara.novakovic@zdravlje.gov.rs

Са подацима од: 27.06.2018.
Други пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање ОПШТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА

 

Република Србија

Министарство здравља

 

Други пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање
ОПШТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА
Зајам бр. 8830-YF
Шифра пројекта: P166025


Република Србија примила је од Светске банке финансијска средства у износу од 25.000.000 евра за трошкове „Другог пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање“ и намерава да део тих средстава употреби за плаћање роба, радова, неконсултативних услуга и консултантских услуга које ће бити набављане у оквиру овог пројекта.


Пројекат обухвата следеће компоненте:


КОМПОНЕНТА 1: Унапређење финансирања у систему здравствене заштите
Подршка реформама финансирања болница. Нови модел финансирања за болнице на основу дијагностички сродних група (ДСГ) биће примењен у 14 пилот болница. Предвиђене конкретне активности укључују: (i) интеграција клиничких путева израђених у оквиру пројекта у болничке информационе системе; (ii) даље дефинисање критеријума за пријем на основу европске верзије протокола за евалуацију сврсисходности и прилагођавање националном нивоу; (iii) увођење почетне матрице за болнице за праћење учинка и стимулисање болничких лекара и клиничких тимова; и (iv) унапређење регулаторног оквира како би се препознали и дефинисали учинак, трошкови и ДСГ урачунао у буџет;
Јачање система финансирања примарне здравствене заштите. Модел финансирања примарне здравствене заштите (ПЗЗ) унапређен је увођењем показатеља квалитета у формулу. За успех ове реформе од изузетног значаја су даље праћење, евалуација и унапређење формуле финансирања и то треба да иде руку под руку са променом регулаторног оквира тако да он препозна и допусти ове промене.
План оптимизације мреже здравствених установа. Због фрагментираности и документоване недовољне искоришћености капацитета, постоји велика потреба за Планом оптимизације мреже за јавне здравствене установе који би, у најмању руку, дефинисао: (i) оптималан капацитет мрежe здравствених установа који би одговарио потребама становништва; (ii) функционалну и организациону интеграцију домова здравља и регионалних болница у одговарајуће здравствене центре; (iii) рационализацију капацитета болница и домова здравља и одговарајуће редефинисање услуга и капацитета у складу са потребама, (iv) дефинисање величине и обима услуга које ће обезбедити ефикасност, квалитет и безбедност здравствене заштите, и (v) обезбеђивање одговарајућег регулаторног оквира како би се омогућило такво реструктурирање.


КОМПОНЕНТА 2: Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити
Побољшати приступ лековима. Ова поткомпонента би подржала успостављање е-здравља и наставак активности на рационалној употреби антибиотика у складу са Националним програмом за контролу бактерија резистентних на антибиотике и његовим акционим планом.
Јачање система процене здравствених технологија. Техничка помоћ и свеукупна подршка настављају се у следећим областима: (i) идентификација и обука кључних актера; (ii) обављање анализе стања ПЗТ и МЗД; (iii) изградња међународног искуства у области ПЗТ, стицање знања и развијање стручности за локално спровођење ПЗТ; (iv) институционализација ПЗТ/дефинисање институционалних аранжмана.
Унапређење система за одржавање медицинске опреме. Подржала би МЗ (i) у оснивању субјекта за управљање медицинском технологијом, укључујући и дефинисање његове улоге и особља; (ii) у одабиру независне сервисне организације која ће пружити високо квалификоване услуге одржавања више добављача у једној или више пилот болница;


КОМПОНЕНТА 3: Јачање квалитета здравствене заштите
Изградња капацитета система за унапређење квалитета. Како би се унапредило лечење хроничних болести, биће израђено 16 клиничких путева за домове здравља. Уз то се очекује да се интегришу клинички путеви за примарну и секундарну здравствену заштиту. Треба израдити Национални регистар за водеће хроничне незаразне болести паралелно са одговарајућим базама података, што ће омогућити праћење и евалуацију исхода.
Унапређење контроле канцера. Предложене активности су следеће: свеобухватни програм управљања канцером који подразумева превенцију, дијагностику и лечење. Подршка коришћењу дигиталних технологија у регистрацији канцера и прикупљању података о лечењу пацијента, трансферу, терапијским одлукама и аналитичкој обради, у складу са међународно признатим форматом. Побољшање покривања услугама радиотерапије на националном нивоу путем набавке два нова ЛИНАК-а и једног KТ скенера и адаптација два бункера. Обезбеђивање благовремене дијагностике у онкологији путем набавке ултразвучних и напредних јединица за дијагностичко снимање (KT и МР).


КОМПОНЕНТА 4: Управљање пројектом. Продужење свакодневног управљања пројектом од стране постојеће Јединице за координацију пројекта за додатни двогодишњи период.


Набавка уговора финансираних од стране Светске банке биће спроведена кроз процедуре прописане у документу Светске банке Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations) из јула 2016. године, ревидиране у новембру 2017. године (Прописи о набавкама) и отворене су за све квалификоване фирме и појединце, како је дефинисано у Прописима о набавкама.


Посебна обавештења о набавкама за уговоре који захтевају отворену међународну конкурентну набавке биће објављена, када буду доступна, на UN Development Business onlinе, на екстерној интернет-страници Светске банке, на интернет-страници Клијента: http://www.zdravlje.gov.rs и у дневном листу "ПОЛИТИКА" (лист са националним тиражем).


Потребно је да заинтересоване квалификоване фирме и појединци који би желели да буду узети у разматрање за пружање робе, радова, неконсултантских и консултантских услуга за горепоменути пројекат, или они којима су потребне додатне информације контактирају Зајмопримца на доленаведеној адреси:

 

 

„Други пројекат развоја здравства Србије”
Министарство здравља Републике Србије
Пастерова 1, 11000 Београд
Teл./факс +381 11 3606 400
Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs

Са подацима од: 08.06.2018.
RE-REOI_RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18-1 1 24-25 i 1 2 10-11 FINAL

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР КОНСУЛТАНТА – ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАНТИ)

 

Ово је поновљено оглашавање. Консултанти који су већ доставили своје изразе заинтересованости по предходно објављеном огласу биће узети у обзир и не морају се поново јављати. Њихова пријава биће узета у обзир приликом евалуације.

 

Назив пројекта:       Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:               8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам  за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

1.                        Назив задатка:            Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

Број уговора:  RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24.a-k

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

 • пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),
 • организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,
 • подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

           Београд, 5 консултаната

           Чачак, 1 консултант

           Ужице, 1 консултант

           Бор, 1 консултант

           Нови Сад, 1 консултант

           Панчево, 2 консултанта

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације                            50 поена
 • радно искуство                                        30 поена
 • вештине                                                    20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 6 локација.

 

 

 

2.                                                               Назив задатка:     Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – лекар

Број уговора:       RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.10

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

 • анализа досадашњих активности које се односе на увођење капитационе формуле као система плаћања на примарном нивоу здравствене заштите и давање препорука за унапређење;
 • помоћ МЗ и РФЗО у активностима везаним за плаћање за квалитет приликом примене капитационе формуле, осмишљавање система праћења и верификације испуњености прагова показатеља квалитета и осмишљавање система расподеле средстава даваоцима услуга у вези са квалитетом пружених услуга;
 • помоћ МЗ, РФЗО и Институту за јавно здравље у активностима које се односе на ефекте промене плаћања давалаца у примарној здравственој заштити на пружање здравствене заштите, укључујући приступ и квалитет.

 

Детаљан пројектни задатак (TOR) за горенаведене консултантске услуге постављен је  на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·        опште квалификације                   50 поена

·        радно искуство                               30 поена

вештине                                           20 поена

 

 

3.                                                                  Назив задатка:   Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – финансијски службеник

Број уговора:     RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.25

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама секундарне  здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО-а даваоцима услуга секундарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за праћење и анализу трошкова плаћања за  здравствене услуге секундарне и терцијарне здравствене заштите

·         анализа трошкова трошковних центара здравствених установа на месечном нивоу

·         анализа података и израчунавање учинка установе, одељења и запослених на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

·         учествује у имплементацији система дијагностички сродних група као новог начина извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите;

·         учешће у прикупљању, систематизацији и обради груписаних података у циљу утврђивања трошкова здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите на месечном нивоу, у циљу одређивања вредности базног ДСГ коефицијента;

·         припремање, контрола и обрада документације неопходне за израду информација о квалитету достављених извештаја у складу са системом дијагностички сродних група.

·         пружање подршке ДСГ тимовима у здравственим установама и организационим јединицама РФЗО у вези са новим начином извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите.

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 3 консултаната

  Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга.  


Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:


опште квалификације                           40 поена

·         радно искуство                                            40 поена

·         вештине                                                        20 поена

 

 

 

4.                                                                                 Назив задатка:   Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – финансијски службеник

Број уговора:     RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.11

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама примарне здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО даваоцима услуга примарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за плаћања за квалитет у примени капитационе формуле, израчунавање трошкова, дизајнирање система праћења и верификације испуњености прагова индикатора квалитета и дизајнирање система дистрибуције средстава добављачима који се односе на квалитет пружених услуга

·         извршавање било којих других одговарајућих задатака које одреде: координатор Компоненте I, координатор ЈКП-а и/или службеници Министарства здравља

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

           Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·       опште квалификације                             40 поена

·       радно искуство                                         40 поена

·       вештине                                                     20 поена

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до понедељка 25. јуна 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

 

Уколико се кандидат пријављује на више позиција и/или локација у обавези је достави засебне пријаве.

 

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд

 

Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs

Са подацима од: 24.05.2018.
REOI_RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18-1 1 24-25 i 1 2 10-11 FINAL


Република Србија

Министарство здравља

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР КОНСУЛТАНТА - ФИЗИЧКА ЛИЦА)

 

Назив пројекта:       Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:               8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам  за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

1.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24.a-k

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

 • пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),
 • организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,
 • подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

           Београд, 5 консултаната

           Чачак, 1 консултант

           Ужице, 1 консултант

           Бор, 1 консултант

           Нови Сад, 1 консултант

           Панчево, 2 консултанта

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације           50 поена
 • радно искуство                       30 поена
 • вештине                                   20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 6 локација.

 

 

 

 

2.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – лекар

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.10

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

 • анализа досадашњих активности које се односе на увођење капитационе формуле као система плаћања на примарном нивоу здравствене заштите и давање препорука за унапређење;
 • помоћ МЗ и РФЗО у активностима везаним за плаћање за квалитет приликом примене капитационе формуле, осмишљавање система праћења и верификације испуњености прагова показатеља квалитета и осмишљавање система расподеле средстава даваоцима услуга у вези са квалитетом пружених услуга;
 • помоћ МЗ, РФЗО и Институту за јавно здравље у активностима које се односе на ефекте промене плаћања давалаца у примарној здравственој заштити на пружање здравствене заштите, укључујући приступ и квалитет.

 

Детаљан пројектни задатак (TOR) за горенаведене консултантске услуге постављен је  на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·         опште квалификације         50 поена

·         радно искуство                       30 поена

·         вештине                                   20 поена

 

 

3.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – финансијски службеник

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.25

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама секундарне  здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО-а даваоцима услуга секундарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за праћење и анализу трошкова плаћања за  здравствене услуге секундарне и терцијарне здравствене заштите

·         анализа трошкова трошковних центара здравствених установа на месечном нивоу

·         анализа података и израчунавање учинка установе, одељења и запослених на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

·         учествује у имплементацији система дијагностички сродних група као новог начина извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите;

·         учешће у прикупљању, систематизацији и обради груписаних података у циљу утврђивања трошкова здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите на месечном нивоу, у циљу одређивања вредности базног ДСГ коефицијента;

·         припремање, контрола и обрада документације неопходне за израду информација о квалитету достављених извештаја у складу са системом дијагностички сродних група.

·         пружање подршке ДСГ тимовима у здравственим установама и организационим јединицама РФЗО у вези са новим начином извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите.

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 3 консултаната

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·         опште квалификације         40 поена

·         радно искуство                       40 поена

·         вештине                                   20 поена

 

 

 

 

4.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – финансијски службеник

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.11

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама примарне здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО даваоцима услуга примарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за плаћања за квалитет у примени капитационе формуле, израчунавање трошкова, дизајнирање система праћења и верификације испуњености прагова индикатора квалитета и дизајнирање система дистрибуције средстава добављачима који се односе на квалитет пружених услуга

·         извршавање било којих других одговарајућих задатака које одреде: координатор Компоненте I, координатор ЈКП-а и/или службеници Министарства здравља

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

           Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·         опште квалификације          40 поена

·         радно искуство                       40 поена

·         вештине                                   20 поена

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до петка 8. јуна 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

 

Уколико се кандидат пријављује на више позиција и/или локација у обавези је достави засебне пријаве.

 

Konsultant za unapređenje kontrole kvaliteta izveštavanja po s ревисед

Konsultant za unapređenje kontrole kvaliteta izveštavanja po si ревисед

Konsultant za podršku uvođenju pokazatelja kvaliteta u unapređe ревисед

Konsultant za podršku uvođenju pokazatelja kvaliteta u unapređe ревисед

 

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд


Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs

 

Са подацима од: 16.05.2018.
ИСПРАВКА ЈАВНOG КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

„У тексту јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља, који је објављен 7. марта 2018. године, исправља се техничка грешка у делу II Радна места која се попуњавају, тачка 2, која се односи на Радно место здравствени инспектор, Одсек за здравствену инспекцију Ниш, Одељења за здравствену инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – приправник - 2 извршиоца, тако што се после речи „саветник“ брише реч „- приправник“.

У преосталом делу, текст јавног конкурса остаје непромењен“.

Са подацима од: 19.04.2018.
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2018. ГОДИНИ
Република Србија
 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
 Бр.: 401-00-1082/2018-07
 Датум : 10. aприл 2018. године
 Б е о г р а д
ФЛ
 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15,  106/15и 113/17 - др. зaкoн), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, (,,Службени гласник РС”, број 113/17) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, (,,Службени гласник РС”, број 113/17) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, одобрена у износу од 4.825.900,00 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:

 

-   да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,

-   да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)

-   да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности,

-   да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,

-   да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом

    становништва.

 

Члан 5.

 

            Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:

 

- одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,

- одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,

- штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,

- пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у

  износу до 400.000,00 динара.

 

Члан 6.

 

            Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

 

Члан 7.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2018. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 (словима : четири милиона тристотинечетири хиљаде девет стотина динара)

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 


 

Са подацима од: 19.04.2018.
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“ У 2018. ГОДИНИ

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Бр.: 401-00-1080/2018-07

Датум : 10.  aприл 2018. године

Б е о г р а д

ФЛ

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 - др. зaкoн), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, (,,Службени гласник РС”, број 113/17) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, (,,Службени гласник РС”, број 113/17) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији", одобрена у износу од 5.499.100,00 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.           

 

            Пројекту удружења може се доделити највише 400.000,00  динара

           

Члан 5.

 

          Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

          По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

          У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2018. години су:

 

 

 (словима : пет милиона четириститинедеведесетдевет хиљада сто динара).

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар с.р.

 

 

Са подацима од: 16.04.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ЈАВНА НАБАВКА БР: MOH/EIBPIU/017/WO/01
Назив наручиоца – Министарство здравља,
Адреса наручиоца: Немањина 22-26, Београд
ПИБ 102199551, Матични број: 07000723,
интернет страница: www.zdravlje.gov.rs,
Врста наручиоца: Државна управа,
Врста поступка јавне набавке: Међународни отворени поступак,
Врста предмета: Радови
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Изградња и реконструкција Клиничког центра Србије
45000000 - Грађевински радови
Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:
После доношења одлуке Комисије за јавне набавке у поступку техничке евалуације
Информација да ли Наручилац зауставља даље активности у поступку јавне
набавке:
Наручилац не зауставља даље активности у поступку јавне набавке, с тим што неће
донети Одлуку о додели Уговора пре доношења Одлуке о поднетом Захтеву за
заштиту права.
Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
Конзорцијум C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Baraccianti di Carpi, са
седиштем у Carpi, via Carlo Marx no.101, Modena, Италија, Italiana Costruzioni
S.p.A са седиштем у Via dei Villini no. 3/A, Рим, Италија и Telegroup д.о.о, са
седиштем у Светозара Милетића 9а, Београд
Особа за контакт је Мирослав Борас, број телефона 011/2068-842
Е-маил: office_piu@zdravlje.gov.rs.
Са подацима од: 07.03.2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. године и 51 број 112-2833/2017-1 од 28. марта 2017. године, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

                  
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство здравља, Београд, Немањина број 22-26, Београд

II Раднa местa којa се попуњавају: 

1.       Радно место санитарни инспектор, Одсек за санитарни надзор Београд, Одељења за санитарну инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – 2 извршиоца.
Опис послова радног места:
Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске  науке или из стручне области грађевинско инжењерство, технолошко инжењерство или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о санитарном надзору и Закона о инспекцијском надзору– усмено; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за здравствени инспектор, Одсек за здравствену инспекцију Ниш, Одељења за здравствену инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник -приправник –2 извршиоца.

Опис послова радног места: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен возачки испит "Б" категорије.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању– усмено; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за анализу, праћење стања у области јавног здравља и промоцију здравља становништва, Група за јавно здравље, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припремању извештаја и информација у области јавног здравља и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја, о здравственом стању становништва изложеног повећаном ризику одобољевања од заразних и хроничних масовних незаразних болести; учествује у прикупљању и обради информација о параметрима исправности животних намирница, предмета опште употребе и јавног водоснабдевања и условима за њихову безбедну производњу и промет; организује послове  здравствено промотивних програма; сарађује са превентивним центрима здравствених установа у спровођењу здравствено-промотивних и превентивних програма становништва; учествује у организовању обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или стоматолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о јавном здрављу, Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о заштити становништва о заразним болестима и Закона о државној управи– усмено; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: За радно место под редним бројем 1. и 3. место рада је Нови Београд, а за радно место под редним бројем 2. место рада Ниш.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина број 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Аурелија Бокшан, тел: 011/2656-330.
VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

За радно место под редним бројем 1. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство),

За радно место под редним бројем 2. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оверена фотокопија очитане возачке дозволе „Б“ категорије.

За радно место под редним бројем 3. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложени тражене доказе.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на web страници Министарства здравља. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе као би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности, обавиће се почев од 10 априла 2018. године у просторијама Министарства здравља и у просторијама Службе за управљање кадровима. О месту  и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Са подацима од: 07.03.2018.
ИЗЈАВА-ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИМЕР I.

 

 

 

На основу члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)1, а ради учествовања на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места ______________________________________________  у ___________________________

                                 ( назив)                                                         ( назив органа)

дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ, користи искључиво у сврху прикупљања података који се односе на доказ2:

 

 1. Уверење о држављанству, упис извршен у књугу држављана у општини ________________________________ (навести општину/месну канцеларију),
 2. Извод из матичне књиге рођених, упис извршен у МКР општине ____________,
 3. Уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, положеног дана ____________. године, пред комисијом ______________________ (навести државни орган),
 4. Уверење о положеном правосудном испиту, положеног дана ____________. године, пред комисијом ______________________ (навести државни орган).

 

 

 

 

...................................

  (ЈМБГ даваоца изјаве)

 

........................................                                                                    .............................................

    (место и датум)                                                                              (потпис даваоца изјаве)

 

 

           

______________________________________________________________________

1  Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)1 , орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених Законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

 

           2 Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.

 

 

 

ПРИМЕР II.

 

 

           

На основу члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016)1, а ради учествовања на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места __________________________ у ____________________

                                              ( назив)                                     ( назив органа)

дајем следећу

                                

 

И З Ј А В У

 

 

Изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити и доставити, до истека рока за подношење пријава на наведени јавни конкурс, доказ2 :

 

            1. Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

            2. Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,

3. Оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном  

    испиту за рад у државним органима,

4. Оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном правосудном испиту.

 

 

 

 

 

 

........................................                                                                    .............................................

    (место и датум)                                                                              (потпис даваоца изјаве)

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

1 Сагласно одредби члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), у постуку који се окреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органе, захтев за покретање постука ће се сматрати неуредним.

2 Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.

Са подацима од: 05.03.2018.
КВБ позив

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (Сл. гласник РС број 113/17), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0003- Подршка активностима здравствених установа у области кaрдиoвaскулaрнe здрaвствeнe заштитe,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

 

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање фактора ризика који довосде до оштећења срца и крвних судова), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2017. години су :

 

1. превенција болести срца и крвних судова

 

2. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;

б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске, рачунарске или било које друге опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.

 

Уколико здравствена установа која подноси пријаву планира да пројекат спроводи у сарадњи са другим здравственим установама, уз  пријаву доставља и примерак потписаног споразума о сарадњи, којим се уређују међусобни однос, као и права и обавезе учесника у пројекту.

 

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,

Ул. Омладинских бригада 1

11070 Београд

 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

 

Пријаве пристигле по истеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

 

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2018.године.

 

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2018. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

 

Контакт особе у  Министарству здравља:

 

Др Весна Књегињић

Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

тел: 011/2699-505

 

Број: 401-00-118/2018-07

У Београду, 21. фeбруар 2018. године

 

 

                                                                                                        МИНИСТАР

 

                                                                        асс. др Златибор Лончар

 

обрадио:________________

Филип Лукиновић

 

 

Сагласан : ______________________

                   др Весна Књегињић

 

 

Сагласан: _________________________

                  проф. др Берислав Векић

 

 

Образац М - 1

 

 

МАТРИЦА М2

 

Са подацима од: 05.03.2018.
JАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊА 2018

 

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 113/17), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља

 

Републике Србије упућује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ у 2018. ГОДИНИ

 

1)      За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.

 

2)      За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

 

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

 

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци.

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

Свако поједино удружење, Савет или организација може пријавити само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирање пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

 

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

 

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у

складу са актима Министарства зравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

- Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља.

 

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност

за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство

 здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

 

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите .

Приоритетне области су:

1.       превенција хроничних незаразних болести

2.       подршка пацијентима оболелим од малигних болести

3.       репродуктивно здравље

4.       здравље деце и младих

5.       болести зависности

6.       заразне болести

7.       ментално здравље

8.       здравље инвалида

9.       здравље старих

10.    стоматолошка здравствена заштита

11.    смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити

12.    подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

 

Пројектна област под редним број 10) спроводи се искључиво у партнерству са територијално надлежном здравственом установом из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији.

Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:

- активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за

 здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.

 

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

 

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

1. Фотокопију извода о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре

2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви 

 удружења остварују у области у којој се програм реализује;

3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и  

потписом одговорног лица;

4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;

5. биографије предложених едукатора;

6. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Документа под редним бројем 1 и 2 није потребно оверавати.

 

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

 

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 400.000 динара.

 

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

 

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена:

- стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

- редовни трошкови рада удружења (струја, вода, закуп простора) се не финансирају;

- путни трошкови се правдају искључиво рачунима за гориво,  картама за аутобуски односно

  железнички превоз или рачунима о пруженим такси услугама.

 

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

 

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници

Министарства здравља.

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Омладинских бригада 1,

11070 Нови Београд

 

2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић.

Контакт особа у Министарству здравља је: др Весна Књегињић,

vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

dragan.djordjevic@zdrvlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 311 7071; 011/2147-608

Број : 401-00-120/2018-07

У Београду, 21. фeбруар 2018. године

 

 

 

обрадио : ____________________

 

МИНИСТАР

                 Филип Лукиновић

 

 

 

 

асс. др Златибор Лончар

Сагласна:  ______________________

 

 

                   др Весна Књегињић

 

 

 

 

 

 

Сагласан:  ________________________

 

 

                     проф. др Берислав Векић


 

 

 

 

 

 

Образац за писање предлога пројекта  

 

Са подацима од: 05.03.2018.
Јавни позив ДЗ-УГ 2018

 

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 113/17), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , и Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња („Службени гласник РС“ број 26/16) Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2018. ГОДИНИ

 

Програме/пројекте могу пријавити заинтересована удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља Рома.

 

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке,  конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до четири месеца.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

 

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

- да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља и области ромског становништва

 

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.

 

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

 

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите ( „Службени гласник РС“ број 88/10)  и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године  („Службени гласник РС“ број 26/16).

 

а) Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији;

б) Унапређење квалитета пружања услуга здравствене заштите ромској популацији.

Приоритетне области су:

 

1)                   Вакцинација

2)                   Превенција HIV/AIDS инфекција

3)                   Превенција хроничних незаразних болести

4)                   Подршка пацијентима оболелим од малигних болести

5)                   Подршка програму трансплантације

6)                   Репродуктивно здравље

7)                   Здравље деце и младих

8)                   Болести зависности

9)                   Ментално здравље

10)                Здравље старих

11)                Спречавање насиља у породици

12)                Стоматолошка здравствена заштита

13)                Заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина

 

Овим конкурсом нису обухваћене:

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.

 

Пројектна област под редним број 12) спроводи се искључиво у партнерству са територијално надлежном здравственом установом из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији.

 

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                    

 

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М3 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре

2. Фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује ;

3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и  

потписом одговорног лица;

4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта;

5. Биографије предложених едукатора;

6. Фотокопију споразума са здравственом установом о заједничком спровођењу активности са јасно    

    уређеним правима и обавезама страна у споразуму уколико се пројекат спроводи у сарадњи са

    здравственом установом

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

За документа под редним бројевима 1. и 2. није потребна овера.

 

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

 

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 400.000 динара.

 

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

 

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

 

 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

 

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

 

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

 

Попуњени образац М3 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ у 2018. ГОДИНИ ” и послати на адресу:

 

Mинистарство здравља,

Сектор за јавно здравље

и програмску здравствену заштиту,

Омладинских бригада 1,

11070 Нови Београд

 

2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић.

 

Контакт особа у Министарству здравља је:

др Весна Књегињић,

e/mail: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs

            dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефон: 011/311-70-71; 011/2147-608

Број : 401-00-121/2018-07

У Београду, 21. фeбруар 2018. године

 

 

                                                                                                        МИНИСТАР

 

                                                                        асс. др Златибор Лончар

 

 

      обрадио : ____________________

                       Филип Лукиновић

 

       Сагласан: ______________________

                         др Весна Књегињић

 

       Сагласан: ________________________

                          проф. др Берислав Векић

 

 

 

Образац за писање предлога пројекта  

Табеларни приказ буџета пројекта уз образац м3

Са подацима од: 20.02.2018.
Позив За Достављање Понуде

Позив за достављање понуда
Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338-YF
Уговор/понуда бр: RS-SSHP-8338YF- IOC-18-33
 
Република Србија добила је финансијска средства од Светске банке за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС) и намерава да део тих средстава искористи за плаћање канцеларијског материјала за потребе ДПРЗС.

Министарство здравља Републике Србије преко своје Јединице за управљање пројектима (ЈКП) позива да се доставе запечаћене понуде за набавку канцеларијског материјала по уговору број RS-SSHP-8338YF- IOC-18-33.

Најуспешнији понуђач потписаће уговор до 30. септембра 2019. године.

Понуђач је дужан да достави доказе о томе да испуњава следеће квалификационе захтеве: Компанија доказује да је успешно пословала на тржишту Србије најмање 5 година.

Тендер ће бити спроведен према националним процедурама надметања наведеним у документу: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (2011), и отворен је за све квалификоване понуђаче као што је дефинисано у смерницама.

Заинтересовани понуђачи могу добити комплетну конкурсну документацију на српском језику подношењем писменог захтева на доле наведеној адреси. Документ ће бити послат електронском поштом.

Све понуде морају бити достављене на доле наведену адресу до 12.00 часова на дан 9.3.2018.

Дом здравља Савски венац
Гђа Жана Цветковић, асистент за набавке
Други пројекат развоја здравства Србије
Пастерова 1, 11000 Београд
Република Србија

Тел. 1: +381 11 36 06 403
Тел. 2: +381 11 36 06 402
Факс: +381 11 36 06 400
Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 16.11.2017.
Решење о расподели средстава из програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у 2017. години

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

                Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", одобрена у износу од 4.169.484,00динара.

                               

 

Члан 2.

               

                Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

 

 

Члан 3.

 

                Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

 

Члан 4.

 

                Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.        

 

            Пројекту удружења може се доделити највише 400.000,00  динара

               

Члан 5.

 

          Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

          По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

          У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

                На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2017. години су:

 

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Како да сачувамо наше репродуктивно здравље

Ромски центар за права детета

382.600,00

2

Све што треба да знаш о хроничним незаразним болестима

Хуманитарно удружење „Ромско срце“

387.500,00

3

Боље здравље младих Рома,Бабушница,ЦрнаТрава , Босилеград

„Са е Рома“

400.000,00

4

Здравствено васпитање деце и младих ромске популације

„Група 272“

380.000,00

5

Здрављем до осмеха

Удружење Рома Блаце, Блаце

396.480,00

6

Желим да будем здрав

Друштво Рома Прокупље

398.500,00

7

Превентивном едукацијом против малигних болести

Центар за интеграцију Рома региона

399.500,00

8

Будимо здрави

Ромска заједница Војводине

363.304,00

9

Научи како-сачувај свој живот лако

„Здравље Асклепион“, Београд

315.000,00

10

Здравствено васпитање о репродуктивном  здрављу

„Дионис“, Београд

351.400,00

11

Здравље младих Рома

„Партнер“

395.000,00

12

Донорска кампање - буди хуман

„Сварог и Перун“

399.700,00

 

 

УКУПНО

4.169.484,00

(словима : четири милиона стошездесетдевет хиљада четиристотинеосамдесетчетири динара).

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

Са подацима од: 09.11.2017.
Решење п расподели средстава из програма 1802 "Превентивна здравствена заштита" Пројекат 0012 "Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите" у 2017. години

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802"ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

                Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, одобрена у износу од 3.062.624,00 динара.

                               

 

Члан 2.

               

                Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

 

Члан 3.

 

                Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

 

 

 

Члан 4.

 

                Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:

 

-   да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,

-   да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)

-   да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности,

-   да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,

-   да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом

    становништва.

 

Члан 5.

 

                Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:

 

- одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,

- одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,

- штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,

- пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у

  износу до 400.000,00 динара.

 

Члан 6.

 

                Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

 

Члан 7.

 

                На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2017. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

Бр

Назив удружења грађана

Назив пројекта

Одобрен

износ/дин.

1.

„Здравље жива“, Београд

Едукацијом до бољег здравља младих

310.000,00

2.

 „Дионис“, Београд

Здравље младих

400.000,00

3.

Саветовалиште за жене оболеле од рака дојке “Јефимија” ,Ужице

Увек смо ту за Вас

393.972,00

4.

Удружење корисника сервиса за ментално здравље „Сунце“ Нови Кнежевац

Борба против стигматизације менталног поремећаја

80.000,00

5.

„Звончица“, Београд

Психолошка припрема деце за болне интервенције кроз игру

399.652,00

6.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије, Београд

Програм подршке и унапређења локалних центара за стоматолошку заштиту за особе са посебним потребама и стигматизованих група

400.000,00

7.

„Маргина“, Нови Сад

Рана детекција-најбоља превенција

387.000,00

8.

„Здравље Асклепион“ Београд

Стоп насиљу над женама

310.000,00

9.

Друштво за борбу против рака Сомбор, Сомбор

Повезивање удружења и здравствене институције у корист бољег квалитета живота особа лечених од рака

382.000,00

 

 

УКУПНО :

3.062.624,00

 

(словима : три милиона шездесетдве хиљаде шестстотинадвадесетчетири динара)

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАР

 

Са подацима од: 27.09.2017.
Јавни позив за подношење предлога пројеката за реализацију програма 1802

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ број 99/16), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , и Стратегије за унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14) Министарство здравља Републике Србије 

упућује:
  

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2017. ГОДИНИ


Програме/пројекте могу пријавити заинтересован
а удружења ради остваривања учешћа у средствима из

Буџета намењених активностима на унапређењу здравља Рома.


Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке,  конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до
четири месеца.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.


Програми/пројекти и скупови узимаће се у
разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља и области ромског становништва


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

 

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност

  за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство

   здравља  као покровитеља и финансијера.


ПРИОРИТЕТИ
КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите ( „Службени гласник РС“ број 88/10)
 и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године  („Службени гласник РС“ број 26/16).

а) Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији;

б) Унапређење квалитета пружања услуга здравствене заштите ромској популацији.

Приоритетне области су:

 

Компонента А

1)         Превенција HIV/AIDS инфекција

2)         Превенција хроничних незаразних болести

3)         Подршка пацијентима оболелим од малигних болести

4)         Подршка програму трансплантације

5)         Репродуктивно здравље

6)         Здравље деце и младих

7)         Болести зависности

8)         Ментално здравље

9)         Здравље старих

10)     Спречавање насиља у породици

11)     Смањење свих облика дискриминације

12)     Стоматолошка здравствена заштита

13)     Заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.

14)     Едукација здравствених радника о смањењу дискриминације

15)     дезинфекција, дезинсекција и дератизација у неформалним насељима.

 

Компонента Б

- Едукација здравствених медијаторки


Овим конкурсом нису обухваћене:

 

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.

 

Пројекти компоненте А под редним број 12) и 15), спроводе се искључиво у партнерству са територијално надлежном здравственом установом из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                    

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријав
љују на обрасцу М3 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре

2. Фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви  

    удружења остварују у области у којој се програм реализује ;

3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и   

    потписом одговорног лица;

4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта;

5. Биографије предложених едукатора;

6. Ако су за раније програме/пројекте коришћена средства из Буџета Републике Србије

    доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења

    наведена средства, испуњене.

7. Фотокопију споразума са здравственом установом о заједничком спровођењу активности са јасно

    уређеним правима и обавезама страна у споразуму

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

За документа под редним бројевима 1. и 2. није потребна овера.


ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и
Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту компоненте А може бити додељено максимално до 400.000 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту А износи 4.569.000 динара.
Министарство здравља задржава право да
изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката компоненте А према активностима које се спроводе.

 

Сваком  прихваћеном пројекту компоненте Б могу бити додељена максимално до 3.300.000 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту А износи 3.300.000 динара
Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката
компоненте Б према активностима које се спроводе.


ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје
 по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок
за подношење пријава пројеката је 7 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој
интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.


Попуњени образац М
3 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ у 2017. ГОДИНИ ” и послати на адресу:


Mинистарство здравља,
Сектор за
јавно здравље

и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
110
70 Нови Београд

2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић

 

Контакт особа у Министарству здравља је:
др
Весна Књегињић, e/mail vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs

 

Контакт телефон: 011/311-70-71

 

Број : 401-00-764/2017-07

У Београду, 14. септембра 2017. године

 

 

 

Образац за писање предлога пројекта

Табеларни приказ буџета

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

Са подацима од: 27.09.2017.
Јавни позив за подношење предлога пројекта за реализацију програма 1802

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ број 99/16), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља

Републике Србије упућује:
  

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ у 2017. ГОДИНИ

 

1)      За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.

2)      За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.


Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до
шест месеци.

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

 

Свако поједино удружење, Савет или организација може пријавити само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирање пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у

складу са актима Министарства зравља.


Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља.


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:

 

- Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност

  за обављање послова  у тој области;

- Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство

  здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

 

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА


Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите .


Приоритетне области су:

 

- превенција хроничних незаразних болести

- подршка пацијентима оболелим од малигних болести

- репродуктивно здравље

- здравље деце и младих

- болести зависности

- заразне болести

- ментално здравље

- здравље инвалида

- здравље старих

- смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити

- подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.


Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:

 

- активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за

  здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

1. Фотокопију извода о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре

2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви  

    удружења остварују у области у којој се програм реализује;

3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и   

    потписом одговорног лица;

4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;

5. биографије предложених едукатора;

6. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу

7. ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије

    доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења

    наведена средства, испуњене.

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Документа под редним бројем 1 и 2 није потребно оверавати.


ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 400.000 динара.

 

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.


Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.


ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок за подношење пријава пројеката је 7 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници

Министарства здравља.


Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.


Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ” и послати на адресу:


Mинистарство здравља,
Сектор за
јавно здравље

и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
110
70 Нови Београд

2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић

 

Контакт особа у Министарству здравља је:

др Весна Књегињић, vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

Контакт телефони: 011/ 311 7071

 

Број : 401-00-763/2017-07

У Београду, 14. септембра 2017. године

 

Образац за пријаву

Табеларни буџет пројекта

 

 

асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАР

 

 

Са подацима од: 01.09.2017.
Јавни конкурс за ангажовање лица за потребе проширења спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обав

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. Годину („Службени гласник РС“ број 99/16), Министарство здравља расписује                            

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за ангажовање лица за потребе проширења спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обављање послова

 

РОМСКE ЗДРАВСТВЕНE МЕДИЈАТОРКЕ

 

Изабрани ромски здравствени медијатори биће ангажовани у нових 10 општина:

           

- Аранђеловац

- Блаце

- Бач

- Беочин

- Богатић

- Бор

- Дољевац

- Лозница

- Сечањ

- Куршумлија

 

Послови здравственог медијатора предвиђа ангажовање на терену у циљу повезивања ромске заједнице и  других угрожених група са здравственом службом, едукацију ромске популације у области здравствене заштите, учествовање у кампањама промоције здравља и имунизације, помагање Ромима око интеграције у друштво. Ангажовање се врши путем Уговора о делу.

 

Услови конкурса су :

-           да је кандидат женског пола ;

-           да има најмање завршену основну школу(сведочанство о завршеној школи на увид);

-           да је  незапослена – (доказује се упутом  из Националне службе за запошљавање);

-           пожељна је писана подршка удружења грађана са територије на којој се ангажује кандидаткиња;

-           пожељно знање ромског језика или језика који се говори у локалној средини.

 

Знања која ће се стећи током рада:

-          вештина комуникације;

-          познавања права и обавеза које проистичу из прописа који уређују области  здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и социјалног осигурања;

-          заразним и незаразним болестима, имунизације деце, опште и личне хигијене, штетности дуванског дима, алкохола и дрога;

-          права жена, борба против занемаривања и злостављања деце и жена, борбе против трговине људима;

 

Здравствене медијаторке ће проћи обуку за вршење уноса у електронску збирку података као и протокол  као и  о достављању извештаја о раду и постигнутим резултатима.

 

Радно место здравствене медијаторке се налази у Дому Здравља при патронажној служби која може бити у оквиру:

 • Службе поливалентне патронаже, као засебне службе
 • Службе за здравствену заштиту деце, школске деце
 • Службе за здравствену заштиту жена
 • Службе за здравствену заштиту одраслих
 • Превентивних  центара

 

Опис послова:

 

Здравствена медијаторка

-           Обавља посете појединцима  и породицама из осетљивих група становника које живе у  неформалним насељима;

-           Спроводи основни здравствено васпитни рад у породици,  неформалном насељу, месној заједници;

-           Повезује здравствени систем и осетљиве групе из неформалних насеља;

-           Пружа подршку појединцима из осетљивих група у остваривању права из области здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и права на правни субјективитет;

-           Уочава здравствене и социјално-економске проблеме припадника угрожених група на територији јединице локалне самоуправе  и о томе  обавештава Дом здравља, Центар за социјални рад и јединицу локалне самоуправе;

-           Сарађује са центрима за социјални рад, локалном самоуправом, филијалом Републичког фонда здравственог осигурања, хуманитарним организацијама и сл.;

-           Активно учествује у свим промотивним кампањама према календару јавног здравља које организује Дом здравља, позива, организује присуство осетљивих група становника;

-           Активно учествује у раду интерресорне комисије, тима за злостављање и занемаривање деце и у области насиља над женама  у дому здравља;

-           Месечно извештава Министарство здравља Републике Србије  о броју и врсти  услуга према сачињеном годишњем плану рада;

-           О свом раду води електронску и папирну евиденцију;

-           Обавља и друге послове у складу са стручном оспособљеношћу по налогу Министарства здравља;

-           За свој рад одговара непосредно главној сестри патронаже Дома здравља у којем је распоређена и Министарству здравља.

 

Рок за пријаве је 10. септембар 2017. године.

 

Изабране кандидаткиње почеће са радом одмах по окончању поступка избора а најкасније дo 1. октобра 2017. године.

 

Пријаве са биографијом (преузети формулар овде) доставити на е-мејл адресу : vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs  или лично/поштом на адресу :

Министарство здравља, Омладинских Бригада бр.1,  11070 Нови Београд

 

За ближе информације можете се обратити на телефон: 011/2147-608; 062/8067-157

Контакт особа: Драган Ђорђевић

 

Број: 112-04-1097/2017-07-1

У Београду, 30. августа 2017. Године

 

Пријавни формулар за здравствену медијаторку

 

М И Н И С Т А Р

асс. др Златибор Лончар

 

Са подацима од: 01.09.2017.
Обавештење

 

 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Брoj: 112-04-1097/2017-07-2

Датум: 1. септембар 2017. године

Немањина бр. 22-26

Б е о г р а д

ДЂ

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 

 

Обавештавају се сва лица заинтересована за учешће на конкурсу  за ангажовање на пројекту ромски здравствени медијатор, да се због кратког времена између објављивања јавног позива и истека рока за пријаву, рок за пријављивање продужава до 8. септембра 2017. године.

 

 

 

 

асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАР