Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 29.05.2014.
Поступак за пријаву полагања стручног испита за
Докторе медицине
Докторе стоматологије
Струковне медицинске сестре
Здравствене сараднике
Дипломиране фармацеуте
Дипломиране фармацеуте медицинске биохемичаре


Референт за стручне испите – Наталија Попов Тел: 011/333-4058

Наведени референт ради све набројане профиле, затим издаје План и програм за исте, преписе диплома и дистрибуира сва Уверења за средњу и вишу спрему.

Пријаве за полагање стручног испита врше се до 05. у месецу, а полагање истог је крајем тог месеца. Документација се доставља или поштом (препоручено) на Писарницу Министарства здравља ако је странка из унутрашњости или се доноси лично на шалтер бр. 1 у приземљу, улица Немањина бр. 24-26 (главни улаз).

Испити се организују целе године изузев августа месеца.

Пријављеног кандидата референт обавештава телефоном о датуму и времену полагања стручног испита (ако поступите по наведеном упутству бићете благовремено обавештени о датуму полагања). Уколико се пријављени кандидат не јавља на остављени телефон истом се шаље телеграм на адресу коју је навео у пријави (обавезно у молби коју достављате откуцајте читко адресу и број мобилног телефона).

Потребна документација:
  1. Молба писана руком - читко или куцана. На молби је довољно да у једној реченици напишете месец када желите да полажете стручни испит, вашу адресу и број мобилног телефона.
  2. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном факултету. Ако је кандидат завршио факултет у некој страној земљи, потребна је нострификација исте на неком од одговарајућих факултета.
  3. Оригинал попуњена стажерска  књижица  са  датумима,  печатом  и  потписом одговорног лица тј. директора и ментора.
  4. Уплата на ж.р. Министарства   здравља  8.990.00 дин  за трошкове полагања стручног испита ж.р. 840-742325843-09 позив на број 97 (прва кућица) па 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља.
  5. Уплата за административну таксу 200,00 дин, прималац: буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016
  6. За даме, фотокопија извода из матичне књиге венчаних уколико су са другим презименом од оногa у дипломи.

Потребна литература: За све профиле литература се набавља у Српском лекарском друштву улица Џорџа Вашингтона  број 19.

Лекари купују стручну литературу и приручник за правни део у наведеној установи. Стоматолози, фармацеути, фарм.биохемичари и здравствени сарадници купују само правни део а за стручни део не постоји литература већ програм по коме су стажирали.

Стаж траје за све наведене профиле годину дана осим за лекаре који су завршили шестогодишње студије и за њих стаж траје 6 месеци.

Приликом издавања Плана и програма, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног телефона и плаћена административна такса.

За издавање преписа Уверења, писменим путем се обратити Писарници Министарства здравља уз плаћену таксу, тачну адресу и број мобилног телефона.

Стручни испит из других република се не признаје.

Стаж можете обавити и ван Републике Србије али уз попуњену стажерску књижицу која се купује у Заводу за издавачку делатност, улица Нушићева број 25, а програм у њој важи за Републику Србију.

Средња и виша спрема здравствених радника, стручни испит полажу у Градском заводу. Контакт 011/323-52-12.