Слађана Ђукић

Сектор за здравствено осигурање

Слађана (рођена Ненезић) Ђукић, рођена 18.08.1972. у Београду. Основну и средњу школу (Пета београдска гимназија) завршила у Београду. Дипломирала на Правном факултету у Београду у марту 1997. године након чега се запослила у тадашњем Трећем општинском суду у Београду где је обавила приправнички стаж и 1999. године положила правосудни испит. Од 2000.-2015. године запослена у Републичком фонду за здравствено осигурање на пословима самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове; самостални стручни сарадник за заступање, имовинско-правне послове и накнаду штете; начелник одељења за заступање, имовинско-правне послове и накнаду штете; заменик директора сектора за здр.осигурање. Од јуна месеца 2015. године на функцији в.д.помоћника министра здравља за здравствено осигурање.

Познавање енглеског језика.