Др Данијела Урошевић

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу

Др МСц Данијела Урошевић (рођена Јовановић) рођена 15. априла 1974. године у Краљеву. Завршила средњу медицинску школу у Краљеву 1993, а у јануару 2000. године дипломирала на Медицинском факултету, Универзитета у Београду

 

Обавезан лекарски стаж обављала у здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите у Београду.Током стажа предавала предмет микробиологија у Средњој медицинској школи у Београду. 2013. године завршила Мастер студије из  јавног здравља, у Школи јавног здравља на Медицинском факултету Универзитета у Београду, одбраном тезе ,,Процена капацитета Републике Србије у области скринига рака дојке”. Стекла је звање мастера из јавног здравља.

 

У септембру 2004. године почела да ради у Министарству здравља Републике Србије, Сектор за међународну сарадњу и координацију пројеката, као координатор за европске интеграције у области јавног здравља.

 

Учествовала у припреми и реализацији  пројеката из фондова Европске уније као и осталих билатералних донатора (Италија, Јапан, Кина), у периоду од 2004. године до данас.

 

Од новембра 2011. године до именовања на место Помоћника министра за европске интеграције и међународну сарадњу августа 2017. године, била је  Шеф Одсека за европске интеграције и припрему, праћење и спровођење међународних пројеката, и именовани Службеник за програме помоћи за ИПА пројекте Министарства здравља.

 

Поред припреме и праћења пројектних активности, учествовала је у процесу координације адекватне припреме домаћег здравственог законодавства и усклађивања са документима Европске уније,

Учествује у припреми Извештаја о напретку  на путу Србије ка Европској унији, у делу који се односи на јавно здравље, као и у процесу израде Преговарачке позиције за поглавље 28, које се поред заштите права потрошача бави и заштитом здравља.

Похађала бројне семинаре из области функционисања Европске уније, државне управе, јавног здравља, менаџмента здравственим системом, управљања пројектним циклусом ИПА фондова ЕУ.

Говори енглески језик, удата, мајка двоје деце.