Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 01/2018

Београд 08.02.2018.