Набавка и уградња клима уређаја за потребе Министарства здравља ,редни број ЈН 08/2018.

У Београду 01.06.2018.