Услуге сервисирања и одржавања административне опреме – услуге поправке персоналних рачунара и штампача за потребе Министарства здравља, редни број ЈН 10/2018

У Београду 07.09.2018.