Извршилац послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова у јединици за имплементацију пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац“ 09/2018

У Београду 19.09.2018.