Уговор о делу - извршилац послова платног промета у јединици за имплементацију пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и крагУјевац 11/2018

У Београду 19.09.2018.