Предмет услуга–текуће одржавање, сервисирање и отклањање кварова на клима уређајима, са обезбеђивањем потребних резервних делова и материјала за потребе Министарства здравља, редни број ЈН 16/2018.

У Београду 11.10.2018.