Извођење радова на кречењу просторија здравствених установа, адаптацији мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже здравствених установа из уредбе о плану мреже здравствених установа 07/2018

Београд 20.04.2018.