За набавку услуга сервисирања и одржавања возила Са уградњом резервних делова за возила министарства здравља по окрузима на територији рс 08/2018

Београд 09.05.2018.