Радова на кречењу просторија здравствених установа, адаптацији мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже здравствених установа из Уредбе о плану мреже здравствених установа

Београд 14.02.2019.