Ултразвучни апарати за потребе здравствених установа редни број јн 10/2019