Израде анализа постојећег стања и акциони план управљања медицинским отпадом и осталим отпадима генерисаним у здравственим установама, јавна набавка број 13/2019

Београд 22.07.2019.