Услуге, редовног сервисирања и одржавања возила са уградњом резерних делова за возила Министарства здравља по окрузима на територији РС, по партијама, 23/2019

Београд 23.08.2019.