Набавка санитетских возила са пратећом медицинском опремом, санитетскoг возила са   опремом за транспорт новорођенчета, возила за превоз пацијената на хемодијализу и  теретног возила, 18/2019

Београд 23.08.2019.