Услуга сервисирања и одржавања административне опреме – услуге поправке персоналних рачунара и штампача за потребе Министарства здравља, редни број ЈН 15/2019

Београд 16.09.2019.