Услуга припреме за штампу и штампања публикације о буџетском фонду за лечење обољења стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији“, јавна набавка мале вредности, број 18/2019.

Београд 06.12.2019.