Услуга превођења текста са енглeског језика на српски језик, превођење са српског језика на енглески језик, са других језика (немачки, руски, кинески, француски, италијански језик) на српски и обратно као и услуга симултанoг превођења и консекутивног превођења са енглеског језика на српски језик и са српског језика на енглески, за потребе Министарства здравља и Јединице за имплементацију пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Републици Србији: Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад“, редни број ЈН 01/2020

Београд 05.02.2020.