Услови за улазак држављана Црне Горе у Републику Србију – добијање сагласности Министарства здравља

Попуњен захтев се шаље на емаил адресу: komisijacovid-19@zdravlje.gov.rs