„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“ у складу са споразумом о финансијској сарадњи закљученог са Глобалним фондом за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије, ЈН 11/2020

Београд 15.06.2020.