УГОВОР О ДЕЛУ - ИНЖЕЊЕР ПРОЈЕКТА У ЈЕДИНИЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧЕТИРИ КЛИНИЧКА ЦЕНТРА У СРБИЈИ: БЕОГРАД, НОВИ САД, НИШ И КРАГУЈЕВАЦ“

Београд 29.06.2020.