УСЛУГА ТЕХНИЧКOГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА I ФАЗЕ ДОГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ СА ИЗГРАДЉОМ ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА - ТЕХНИЧКИХ БЛОКОВА И ДЕЛОМ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА, ЈН-16/2020

Београд 29.06.2020.