Набавка дигиталног дерматоскопа са софтверима за телемедицински скрининг малигнитета коже, комада 16 (шеснаесет) за потребе домова здравља, јн-19/2020

Београд 01.07.2020.