СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21)) и Упутством о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 69/21) ПРОПИСАНИ СУ УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК ЛИЦА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ.

 

А) СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

 

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, лицима која долазе у Републику Србију из свих држава света

дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да поседују један од следећих докумената:

 • негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативан Антиген FIA Rapid тест уколико лице долази из Сједињених Америчких држава, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију или референтне лабораторије Републике Србије, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, а ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију;
 • сертификат / потврда о потпуној вакцинацији издат од Републике Србије, односно стране државе са којом Република Србија има закључен споразум о признавању вакцинације (Грчка, Мађарска, Румунија, Словенија*, Турска, Уједињени Арапски Емирати, Чешка, Индија) или са којом постоји фактички реципроцитет у признавању сертификата/потврда о потпуној вакцинацији против заразне болести COVID-19 (Андора, Аустрија, Белгија, Грузија, Египат, Естонија, Ирска, Исланд, Италија, Јерменија, Кабо Верде, Кипар, Либан, Литванија, Лихтенштајн, Малта, Мароко, Молдавија, Немачка, Сан Марино, Словачка, Тунис, Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Украјина, Финска, Француска, Холандија, Хрватска, Швајцарска, Шпанија)
 • потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци и који је издао завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије, односно надлежни орган државе са којом Република Србија има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената (Андора, Аустрија, Бугарска, Грчка, Данска, Хрватска, Естонија, Ирска, Исланд, Кабо Верде, Лихтенштајн, Луксембург, Немачка, Румунија, Сан Марино, САД, Словенија, Тунис, Турска, Швајцарска, Шпанија).
 • ЕУ дигитални сертификатиздат од стране надлежних органа држава које су у систему EU Digital COVID Certificate, о оквирима за издавање, верификацију и признавање интероперабилних потврда о вакцинацији против COVID-19, тестовима и прележаној болести (EU Digital COVID Certificate).
  Осим држава чланица ЕУ (Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Холандија, Хрватска, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, Немачка, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска), наведено се односи и на ЕУ дигитални сертификат држава изван ЕУ, а које су се прикључили EU Digital COVID Certificate систему (списак држава (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe… - одељак “Recognition of COVID certificates from third (non-EU countries”)).

До сада су се 22 земље (и територије) које нису чланице ЕУ придружиле систему ЕУ дигиталних COVID сертификата: Албанија, Андора, Јерменија, Швајцарска, Фарска Острва, Грузија, Израел, Исланд, Лихтенштајн, Молдавија, Монако, Мароко, Нови Зеланд, Северна Македонија, Норвешка, Панама, Сан-Марино, Србија, Турска, Украјина, Велика Британија, Ватикан.

 

COVID сертификати издати у овим земљама прихватају се у ЕУ под истим условима као и ЕУ дигитални COVID сертификат. Исто тако, ове земље прихватају ЕУ дигитални COVID сертификат.

 

* Поред потврда о вакцинацији, признају се сви тестови на присутност вируса Sars-CoV-2 (PCR или HAGT тест, не старији од 48 сати). Држављанима Републике Словеније који су прележали COVID-19 и код којих од момента инфицирања вирусом COVID-19 није прошло више од 180 дана, односно који су примили прву дозу вакцине против COVID-19 у року од највише осам месеци након инфекције) дозвољен је улазак у Републику Србију са потврдом о прележаној болести.

Такође, малолетним лицима до 15 година старости омогућен је улаз у Р. Србију без карантина односно потврде о негативном тесту на присутност вируса SARS-CoV-2 уколико путују у пратњи ужих чланова породице који испуњавају услов за улазак у државу без карантина.

 

Путници, страни држављани, су у обавези да се тестирају пре путовања, а не приликом доласка у Републику Србију. У Републику Србију не могу ући уколико не поседују ниједан од наведених докумената и морају се вратити у земљу из које долазе.

 

ИЗУЗЕЦИ

Обавеза поседовања негативног RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 (односно негативног Антиген FIA Rapid теста за лица која долазе из САД), потврде о потпуној вакцинацији, односно потврде о прележаној заразној болести COVID-19 и пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе, путем електронске пријаве на електронску адресу, не односи се на:

 

 • држављане Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, када улазе у Републику Србију из тих држава чији су држављани;
 • лица која нису држављани Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, а имају одобрен привремени боравак или стално настањење у тим државама, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 48 часова од часа преласка државне границе доставе територијално надлежном заводу за јавно здравље негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије;
 • стране држављане који су у транзиту кроз Републику Србију. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
 • посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;
 • акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;
 • малолетна лица старости до 12 година, ако пратилац детета испуњава услове за улазак у Републику Србију;
 • стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији на које се примењују услови као за домаће држављане;
 • припаднике страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву;
 • држављане Републике Хрватске који су редовни или ванредни студенти на високошколским установама у Републици Србији, а који статус доказују јавном исправом коју издаје високошколска установа Републике Србије – студентска књижица (индекс);
 • лица која су посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћју, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републици Србији, посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука приликом обављања међународног превоза у водном саобраћају; посаде аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија; посаде железничких возила и возопратно особље приликом обављана послова међународног превоза у железничком саобраћају; посаде ваздухоплова у обављању међународног превоза у авио саобраћају и посаде, особље и пратњу хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем;
 • држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета;
 • држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

Поседовање теста, потврде о потпуној вакцинацији односно прележаној заразној болести COVID-19 подразумева да путник исти покаже граничној полицији, приликом пасошке контроле. Наведени документ треба да буде одштампан на папиру.

Малолетна лица која су домаћи или страни држављани, старости од 12 до 18 година, могу ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативног Антиген FIA Rapid теста, односно без потврде о вакцинацији или потврде о прележаној болести, уколико у року од 48 часова од часа преласка државне границе, доставе територијално надлежном заводу за јавно здравље у Републици Србији RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лаборат