Нацрт закона о изменама и допунама закона о заштити лица са менталним сметњама

ПРОГРАМ JABHE PACПPABE

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА

 

  1. У поступку припреме Закона, Министарство здравља спроводи јавну расправу о Нацрту Закона о изменама и допунама закона о заштити лица са менталним сметњама (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.
  2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у од 29.новембра до 17.децембра 2021. године.
  3. У току Јавне расправе биће организован округли сто, путем видео конференцијске везе, који ће се одржати 10. децембра 2021. године, од 12:00до 13:30 часова, у организацији Министарства здравља.
  4. Линк за приступ састанку: https://us06web.zoom.us/j/89761305002?pwd=eWJyNWxhT0J1RFBrajVYRW9jOG1sUT09

Meeting ID: 897 6130 5002

Passcode: 565916

  1. Учесници у јавној расправи су представници органа и организација, привредних субјеката, научна и стручна јавност, представници цивилног друштва и друга заинтересована лица за област развоја менталног здравља у здравственом систему Републике Србије.
  2. Текст Предлога програма, биће постављен на интернет страници Министарства здравља, https://www.zdravlje.gov.rs/ и на порталу еУправе https://euprava.gov.rs/ .
  3. Иницијативе, предлози и коментари достављају се Министарству здравља, путем електронске поште најкасније до 17.12.2021. године, на адресу: mentalno.zdravlje@zdravlje.gov.rs   или писаним путем на адресу Министарства здравља, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,  Немањина 22-26, 11000 Београд.
  4. По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све примедбе, предлоге и сугестије и сачиниће и објавиће Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу програма на својо интернет страници и порталу еУправе најкасније у року од 15 дана од дана окончавања јавне расправе.