Организациона структура

КАБИНЕТ

У Кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови за односе с јавношћу, административно-технички послови који су значајни за рад министра  и други послови из делокруга Кабинета.

Министар - Асс др. Златибор Лончар
Тел:011/3616-251
Тел:011/3616-596


Министар обавља послове који су у надлежности министра здравља и то: руководи и представља министартсво, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства, одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства.

Шеф Кабинета - Никола Пандрц
Тел:011/3616-251
Тел:011/3616-596

e-mail: nikola.pandrc@zdravlje.gov.rs