Борба против корупције у здравству

Оперативни план за борбу против корупције у здравству  усвојен је дана 28.12.2021. године, у складу са предвиђеним активностима Министарства здравља у Ревидираном акционом плану за Поглавље 23.

Реализацијом ове активности испуњен је део захтева постављених у прелазним мерилима Европске комисије. 

Израда и усвајање Оперативног плана за борбу против корупције у здравству предвиђенa је као активност 2.2.10.5 Ревидираног акционог плана за ПГ 23.

На изради наведеног оперативног плана учествовали су осим представника Министарства здравља, и представници комора здравствених радника, као и организације цивилног друштва – Центар за интегритет Ниш.