Специјализације

Особа задужена за специјализације

Светлана Зековић

Контакт: svetlana.zekovic@zdravlje.gov.rs ;  

011/3614-356