О пројекту

Здравствени систем у Републици Србији организују и руководе три кључне институције на националном нивоу: Министарство здравља, Републички фонд за здравствено осигурање и Завод за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Поред тога, 355 установа чини мрежу јавних здравствених установа у земљи, организованих на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, под надзором Министарства здравља.

Министарство здравља је од априла 2023. године корисник Твинининг пројекат „Јачање капацитета здравственог сектора у Србији за надзор над заразним болестима“. Пројекат финансира Европска унија, док имплементационо партнерство чине Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Фински инситут за здравље и благостање (ТХЛ).

Циљ овог двогодишњег пројеката је подизање нивоа знања, вештина, капацитета, компетенција и стручности здравствених радника и сарадника путем практичних обука, унапређене референтне и регистрационе али и дијагностичке процедуре.

Уговор о набавци лабораторијске и микробиолошке опреме који прати овај Твининг пројекат, такође финансиран из фондова Европске уније, унапредиће технолошке капацитете, како би здравствени систем у целини могао на адекватан начин да обавља своје свакодневне активности, да одговори на изазове током епидемија, ванредних ситуација и у случају сумње на злоупотребу биолошког и других агенаса. Интервенција подразумева једнак третман целокупне популације, односно родно засновану недискриминацију.

Реализацијом пројекта „Јачање капацитета здравственог сектора за надзор над заразним болестима“ значајно ће се унапредити капацитети Републике Србије за откривање, праћење учесталости појављивања и одговор на заразне болести, а пројекат ће трајати до априла 2025. године.

Пројекат тежи постизању усаглашености законодавног и стратешког оквира здравственог сектора Србије са европским директивама и захтевима за чланство у ЕУ. Ово уједно отвара и пут за ефикасно учешће у мрежама ЕУ за надзор над заразним болестима, као и јачање капацитета за смањење ризика од прекограничних здравствених претњи.