Честа питања

Које је радно време Министарства здравља?
Одговор: Радно време Министарства здравља је сваког радног дана од 07:30 до 15:30.

Које је радно време писарнице за предају представки упућених Министарству здравља?
Одговор: Све представке упућене Министарству здравља предају се на писарници Управе за заједничке послове републичких органа Републике Србије, улица Немањина 22-26 у времену од 07:30 до 15:30.

Који је рок за предају документације за полагање стручних испита?
Одговор: Предаја документације за полагање стручног испита се врши до 01. у текућем месецу за полагање испита у истом. За сва додатна питања межете се обратити референту за стручне испите Ивани Попов Влаховић
 
На који начин могу да оверим здавствену књижицу?
Одговор: За сва питања у вези са овером здравствене књижице  као и остваривања права из обавезног здравственог осигурања потребно је да се обратите Републичком фонду за здравствено осигурање, тел за информације 011/2646-022.

На који начин могу да уложим жалбу на рад здравствене установе?
Одговор: Све примедбе на рад здравствених установа можете поднети Здравственој инспекцији Министарства здравља на тел 011/311-7424 и  011/311-7540.

На који начин здравственене установе могу објавити оглас за пријем у радни однос на веб сајту Министарства здравља?
Одговор: Да би здравствена установа објавија оглас за пријем у радни однос потребно је да исти откуцан ћириличним писмом и правилно форматиран пошаљу др. Небојши Јокићу на е-маил: nebojsa.jokic@zdravlje.gov.rs.