Именик Министарства здравља

 

Министарство здравља Републике Србије

Немањина 22-26

11000 Београд

Кабинет министра

Тел: 011/361-6251; 011/361-6596

Е-mail: kabinet@zdravlje.gov.rs

 

 

СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 

в.д. помоћника министра: др Југослав Келечевић

Тел: 011/361-6299

E-mail: jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs

 

 

Одељење за здравствену заштиту

 

Начелник:

др Небојша Јокић

Teл: 011/361-6632

E-mail: nebojsa.jokic@zdravlje.gov.rs

 

 

Специјализације и уже специјализације

 

Светлана Зековић

Тел: 011/361-6631

E-mail: svetlana.zekovic@zdravlje.gov.rs

 

 

Oбавештење о условима за добијање назива примаријус

 

Јелена Сарић

Тел: 064/8811-362

E-mail: primarijat@zdravlje.gov.rs

 

Стручни испити за др медицине, др стоматологије и магистре фармације

 

Ивана Попов Влаховић

Тел: 011/2132-470

 

 

Стручни испити за средње, више и високе медицинске школе

 

Илијана Тешић и

Ана Матић

Тел: 011/2656-477

 

 

Група за развој људских ресурса, опремање и инвестиционо улагање у здравственим установама

 

Руководилац:

др Љиљана Јовановић

Teл: 011/361-6632

E-mail: ljiljana.jovanovic@zdravlje.gov.rs

 

 

Група за здравствене технологије, традиционалну медицину и праћење спровођења националних програма и стратегија

 

Руководилац:

Биљана Станојевић

Teл: 011/361-4890

E-mail: biljana.stanojevic@zdravlje.gov.rs

 

 

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

 

в.д. помоћника министра, Слађана Ђукић

Teл: 011/3621-780

E-mail: sladjana.djukic@zdravlje.gov.rs

 

 

Одсек за праћење и унапређивање система здравственог осигурања и нормативне послове у области здравственог осигурања

 

Шеф:

Лидија Башић

Teл: 011/361-4700

E-mail: lidija.basic@zdravlje.gov.rs

 

Обавештење у вези буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

 

Сања Томић Михајловић

Тел: 011/265-6384

E-mail: sanja.tomic@zdravlje.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

 

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

в.д. помоћника министра, др Јелена Јанковић

Teл: 011/3117-071

E-mail: jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs

 

Група за јавно здравље

Руководилац:

др Снежана Пантић Аксентијевић

Teл: 011/269-8242

E-mail: snezana.pantic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за програмску здравствену заштиту

 

Тел: 011/214-7608

Тел: 011/269-9505

 

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 

в.д. помоћника министра, др Данијела Урошевић

Teл: 011/361-6630

E-mail: danijela.urosevic@zdravlje.gov.rs

 

Група за европске интеграције и сарадњу са институцијама и телима ЕУ

 

Руководилац:

Љубица Паковић

Teл: 011/361-6630

E-mail: ljubica.pakovic@zdravlje.gov.rs

 

Група за планирање и припрему пројеката из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања и међународну сарадњу

 

Руководилац:

Дарко Николић

Teл: 011/2656-553

E-mail: darko.nikolic@zdravlje.gov.rs

 

Група за спровођење пројеката из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања

 

Руководилац:

Александар Ранковић

Teл: 011/361-6630

E-mail: aleksandar.rankovic@zdravlje.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И ПРЕКУРСОРЕ

 

в.д. помоћника министра, др Драгана Вујичић

Teл: 011/361-6256

E-mail: dragana.vujicic@zdravlje.gov.rs

 

Група за лекове и медицинска средства

 

Руководилац:

Лидија Жорић

Teл: 011/361-4666

E-mail: lidija.zoric@zdravlje.gov.rs

 

Одељење за психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

 

Teл: 011/361-6631

 

Група за мониторинг дрога и зависности од дрога

 

Руководилац:

Наташа Савић

Teл: 011/361-6631

E-mail: natasa.savic@zdravlje.gov.rs

 

Група за израду дозвола за извоз, увоз и транзит психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора и израду извештаја за INCB

 

Руководилац:

др Зоран Вучић

Teл: 011/311-4177

E-mail: zoran.vucic@zdravlje.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

в.д. помоћника министра, др Горан Стаменковић

Teл: 011/311-7614

E-mail: goran.stamenkovic@zdravlje.gov.rs

 

Одељење санитарне инспекције

 

Начелник:

др Светлана Мијатовић

Teл: 011/311-7331

E-mail: svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за координацију послова у областима под санитарним надзором и унутрашњим надзором над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором

 

Шеф:

Горан Стојковић

Teл: 011/311-7400

E-mail: goran.stojkovic@zdravlje.gov.rs

 

Група за унутрашњих надзор над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором

 

Руководилац:

др Наташа Ђурашиновић

Teл: 011/260-7874

E-mail: natasa.djurasinovic@zdravlje.gov.rs

 

Група за унутрашњу координацију, планирање, извештаје, контролне листе

 

Руководилац:

др Верица Пешић

Teл: 011/311-7400

E-mail: verica.pesic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Шабац

 

Адреса: Цара Душана бр. 1/3, Шабац

Teл: 015/341-660

 

Одсек за санитарни надзор Пожаревац

 

Шеф:

Доста Симић

Адреса: Дринска бр. 2, Пожаревац

Teл: 012/227-515

E-mail:dosta.simic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Крагујевац

 

Шеф:

др Миланка Мијатовић

Адреса: Саве Ковачевића бр. 7, Крагујевац

Teл: 034/305-420

E-mail: ivanaboris@hotmail.com

 

Одсек за санитарни надзор Ужице

 

Шеф:

др Снежана Тадић

Адреса: Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице

Teл: 031/513-657

E-mail: rs1.uzice@open.telekom.rs

 

Одсек за санитарни надзор Краљево

 

Шеф:

др Љиљана Милошевић

Адреса: Трг Јована Сарића бр. 3, Краљево

Teл: 036/308-713

E-mail: sveto.ruo@gmail.com

 

Одсек за санитарни надзор Крушевац

 

Шеф:

Живица Смиљковић

Адреса: Балканска бр. 63, Крушевац

Teл: 037/440-296

E-mail: minzdravlja@open.telekom.rs

 

Одсек за санитарни надзор Ниш

 

Шеф:

др Наташа Николић

Адреса: Страхињића Бана бб, Ниш

Teл: 018/523-256

E-mail: sanins.nis@gmail.com

 

Група за санитарни надзор Зајечар

 

Руководилац:

Бистрица Михаиловић Петровић

Адреса: Зајечар, Генерала Гамбете бр. 44

Тел: 019/421-626

Е-mail: bistricam.saninsza@gmail.com

 

Одсек за санитарни надзор Врање

 

Шеф:

др Ранко Нововић

Адреса: Врање, Матије Губца бр. 2

Тел: 017/417-133

Е-mail: okrugvr@gmail.com

 

Група за санитарни надзор Смедерево

 

Руководилац:

Драгица Павловић

Адреса: Смедерево, Трг Републике бр. 5

Тел: 026/221-765

Е-mail: dragica.pavlovic@gmail.com

 

 

Одсек за санитарни надзор Ваљево

 

Шеф:

Дејан Тадић

Адреса: Ваљево, Карађорђева бр. 31

Тел: 014/224-743

Е-mail: sanit@open.telekom.rs

 

Одсек за санитарни надзор Лесковац

 

Шеф:

др Јасмина Станојевић

Адреса: Лесковац, Панета Ђукића бр. 19

Тел: 016/213-373

Е-mail: jablanicki.okrug@open.telekom.rs

 

Одсек за санитарни надзор Пирот

 

Шеф:

Лепосава Вељковић

Адреса: Пирот, Српских владара бр. 83

Тел: 010/311-062

Е-mail: vleposava@gmail.com

 

Одсек за санитарни надзор Чачак

 

Шеф:

др Светлана Тадић

Адреса: Чачак, Жупана Страцимира бр. 2

Тел: 032/347-365

Е-mail: svetlana@muo-cacak.org.rs

 

Одсек за санитарни надзор Београд

 

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

 

Дежурна санитарна инспекција

 

Тел: 011/3130-886

 

 

Одељење граничне санитарне инспекције

 

Мирјана Вељковић, гранични санитарни инспектор - координатор

Тел: 011/311-4413

E-mail: mirjana.veljkovic@zdravlje.gov.rs

Раша Миланов, гранични санитарни инспектор

Тел: 011/311-7552

E-mail: rasa.milanov@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд

 

Шеф:

др Зоран Николић

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

Тел: 011/311-1521

Е-mail: zoran.nikolic@zdravlje.gov.rs

 

Група за санитарни надзор за гранично подручје Шабац

 

Руководилац:

Љубиша Ђурђевић

Адреса: Шабац, Београдски пут бб

Тел: 01/381-376

Е-mail: ljubisadjurdjevic791@gmail.com

 

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Суботица

 

Шеф:

др Валентина Калајџић

Адреса: Суботица, „Војводинашпед” Максима Горког бр. 11

Тел: 024/572-155

Е-mail: valentina.kalajdzic@yahoo.com

 

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Врање

 

Шеф:

др Параскева Стојановић

Адреса: Врање, Пословна зграда „Јумко” Радничка бр. 5

Тел: 017/

Е-mail: paraskeva.stojanovic@zdravlje.gov.rs

 

 

Одељење здравствене инспекције

 

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

 

 

Дежурна здравствена инспекција

 

Тел: 011/314-9677

 

Одсек за здравствену инспекцију Београд

 

Шеф:

Јелица Радуловић

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

Тел: 011/311-7424

Е-mail: jеlica.radulovic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад

 

Шеф:

Даница Живковић

Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 10

Тел: 021/427-130

Е-mail: danica.zivkovic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за здравствену инспекцију Ниш

 

Шеф:

др Славица Петровић

Адреса: Ниш, Страхињића Бана бб

Тел: 018/505-155

Е-mail: slavicapetrovic.zin@gmail.com

 

Одсек за здравствену инспекцију Крагујевац

 

Шеф:

др Славољуб Ивошевић

Адреса: Крагујевац, Саве Ковачевића бр. 7

Тел: 034/336-248

Е-mail: zdravstvenainspekcijakrag@gmail.com

 

Одсек за здравствену инспекцију Чачак

 

Шеф:

Зоран Шеварлић

Адреса: Чачак, Жупана Страцимира бр. 2

Тел: 032/347-360

Е-mail: zoransevarlic@gmail.com

 

 

Одељење инспекције за лекове, медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

 

Начелник:

Јелица Васић

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

Тел: 011/260-3400

Е-mail: jelica.vasic@zravlje.gov.rs

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА

 

в.д. секретара: Наташа Гудовић

Тел: 011/3616-264

Е-mail: natasa.gudovic@zdravlje.gov.rs

 

 

Одељење за финансијске послове

 

Начелник:

Снежана Симић

Тел: 011/265-6384

Е-mail: snezana.simic@zdravlje.gov.rs

 

Група за финансијско планирање и припрему буџета

 

Руководилац:

Сања Томић Михајловић

Тел: 011/265-6384

Е-mail: sanja.tomic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за финансијско-материјалне послове

 

Шеф:

Љиљана Андрејевић

Тел: 011/265-6331

Е-mail: ljiljana.andrejevic@zdravlje.gov.rs

 

Група за рачуноводство и књиговодство

 

Руководилац:

Миле Вилотијевић

Тел: 011/265-6550

Е-mail: mile.vilotijevic@zdravlje.gov.rs

 

Група за управљање људским ресурсима

 

Руководилац:

Аурелија Бокшан

Тел: 011/265-6330

Е-mail: aurelija.boksan@zdravlje.gov.rs

 

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА

 

Група за интерну ревизију

 

Руководилац:

Корнелија Букач

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

Тел: 011/363-1396

Е-mail: kornelija.bukac@zdravlje.gov.rs

Група за јавне набавке

 

Руководилац:

Снежана Ђукић

Тел: 011/2656-384

Е-mail: snezana.djukic@zdravlje.gov.rs

 

Односи са медијима

 

Тел: 0113616251

Е-mail: press@zdravlje.gov.rs

 

УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ

 

в.д. директора: др Александра Влачић

Тел: 011/361-6340

Е-mail: aleksandra.vlacic@zdravlje.gov.rs

 

Група за инспекцијски надзор у области биомедицине

 

Руководилац:

др Ружица Јовановић

Тел: 011/361-6340

Е-mail: ruzica.jovanovic@zdravlje.gov.rs