Именик Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије
Немањина 22 - 26
11000 Београд

E-mail: kabinet@zdravlje.gov.rs

СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

Помоћник министра: Радица Пејчиновић Булајић
Тел: 011/ 3614-890
E-mail: radica.bulajic@zdravlje.gov.rs

Одељењe за здравствену заштиту
Начелник: 
Тел: 011/ 3616-632
E-mail: 

Одељењe за здравствене технологије и развој људских ресурса
Начелник: 
Тел: 011/ 3616-632
E-mail: 

Специјализације
Тел: 011/ 3616-631
E-mail: 

Референт за стручне испите: Ивана Попов Влаховић
Тел: 011/2132-470

Референт за стручне испите (за средње медицинска школе): Илијана Тешић и Ана Матић
Тел:011/2656-477


Обавештење о условима за добијање назива примаријус: Јелена Сарић
Тел: 064/88113-62

Тел: 011/2601-760
E-mail: primarijat@zdravlje.gov.rs

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Помоћник министра: Слађана Ђукић
Тел: 011/ 3621-780
E-mail: sladjana.djukic@zdravlje.gov.rs

Одсек за праћење и унапређивање  права из обавезног здравственог осигурања и добровољно здравствено осигурањe
Начелник: 
Тел: 011/ 2656-090
E-mail: 

СЕКТОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Помоћник министра: Др Весна Књегињић
Тел: 011/ 3117-071
E-mail: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs

Група за јавно здрављe
Руководилац: Др Снежана Пантић Аксентијевић
Тел: 011/ 2145-409
E-mail: snezana.pantic@zdravlje.gov.rs

Одсек за програмску здравствену заштиту
Начелник: 
Тел: 011/ 2699-505
E-mail: 

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Помоћник министра: Др Данијела Урошевић

Тел: 011/  3614-356
Е-mail: danijela.urosevic@zdravlje.gov.rs

Одсек за европске интеграције, планирање и припрему пројеката
Начелник:

Тел: 011/ 3616-630


Групa за спровођење и праћење спровођења ипа пројеката и међународну сарадњу

Руководилац: др Наташа Ђурашиновић
Тел: 011/ 2656-553
E-mail: natasa.djurasinovic@zdravlje.gov.rs

СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И ПРЕКУРСОРЕ

Помоћник министра: Др Драгана Вујичић
Тел: 011/ 3616-256
E-mail: dragana.vujicic@zdravlje.gov.rs

Група за лекове и медицинска средства
Руководилац: Лидија Жорић
Тел:011/3614-666
E-mail: lidija.zoric@zdravlje.gov.rs


СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада 1
Тел. 011/260 78 74
Факс: 011/311 28 16

Помоћник министра: др Горан Стаменковић 
Тел. 011/260 78 74
E-mail: goran.stamenkovic@zdravlje.gov.rs

 

ПРИТУЖБЕ НА РАД ЗДРАВСTВЕНИХ УСТАНОВА:
Тел: 011/311-7424; 011/3149-677


Одељењe за санитарну инспекцију
Начелник: Др Светлана Мијатовић
Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада 1
Тел. 011/311 74 00

Факс: 011/311 28 16
Moбилни: 064/88 11 062
E-mail: svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs

Одељење за санитарну инспекцију
Координатор: Прим.др Нада Милић
Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада 1
Тел. 011/269 46 32
Мобилни: 064/88 11 314
E-mail: nada.milic@zdravlje.gov.rs

Одсек за санитарни надзор Шабац 
Шеф одсека: Др Борка Кокановић
Адреса:Цара Душана 1/3, Шабац
Тел.015/341 660
Факс:015/341 659
Мобилни: 064/88 11 146
E-mail: ministr.zdravlja@open.telekom.rs

Одсек за санитарни надзор Пожаревац  
Шеф одсека: Вера Јоновић 
Адреса: Дринска 2, Пожаревац
Тел. 012/227 515
Факс: 012/227 515
Мобилни: 064/88 11 011
E-mail: vera.jonovic.po@gmail.com

Одсек за санитарни надзор Крагујевац 
Шеф одсека: Др Миланка Мијатовић
Адреса: Саве Ковачевића 7, Крагујевац
Тел. 034/305 420
Факс: 034/305 420 
Мобилни: 064/88 11 151
E-mail: ivanaboris@hotmail.com

Одсек за санитарни надзор Ужице  
Шеф одсека: Др Снежана Тадић
Адреса: Димитрија Туцовића 52, Ужице
Тел. 031/513 657
Факс: 031/513 657
Мобилни:064/88 11 016
E-mail: rs1.uzice@open.telekom.rs

Одсек за санитарни надзор Краљево  
Шеф одсека: Др Љиљана Милошевић
Адреса: Трг Јована Сарића 3, Краљево
Тел. 036/308 713
Мобилни: 064/88 11 018
E-mail: sveto.ruo@gmail.com

Одсек за санитарни надзор Крушевац  
Шеф одсека: Др Горан Марковић
Адреса: Балканска 63, Крушевац
Тел. 037/440 296
Факс: 037/440 296
Мобилни: 064/88 11 019
E-mail: minzdravlja@open.telekom.rs

Одсек за санитарни надзор Ниш  

Шеф одсека: Др Радица Николић
Адреса: Страхињића Бана бб, Ниш
Тел. 018/523 256
Факс: 018/523 742
Мобилни: 064/88 11 020
E-mail: sanins.nis@gmail.com

Одсек за санитарни надзор Зајечар  
Шеф одсека: Бистрица Михаиловић Петровић
Адреса: Генерала Гамбете 44, Зајечар
Тел. 019/421 626
Мобилни: 064/88 11 129 
Email: bistricam.saninsza@gmail.com

Одсек за санитарни надзор Врање  
Шеф одсека: Др Ранко Нововић
Адреса: Матије Гупца 2, Врање
Тел. 017/417 133
Факс: 017/417 133
Мобилни: 064/88 11 024
E-mail: okrugvr@gmail.com

Група за санитарни надзор Смедерево  
Руководилац групе: Мирослав Савић 
Адреса: Трг Републике 5, Смедерево
Тел. 026/462 17 65
Телефон: 064/88 11 010
E-mail: savic.miroslav.sava@gmail.com

Одсек за санитарни надзор  Ваљево
Шеф одсека: Др Бранка Михољчић
Адреса: Карађорђева 31, Ваљево
Тел. 014/224 743 
Факс: 014/224-743
Мобилни: 064/88 11 009
E-mail: sanit@open.telekom.rs

Одсек за санитарни надзор Лесковац  
Шеф одсека: Др Јасмина Станојевић
Адреса: Панета Ђукића 19
Тел. 016/213 373
Факс: 016/213 373
Мобилни: 064/88 11 173
E-mail: jablanicki.okrug@open.telekom.rs

Одсек за санитарни надзор Пирот  
Шеф одсека: Лепосава Вељковић
Адреса: Српских владара 83, Пирот
Тел. 010/311 062 
Факс:010/311-062
Мобилни: 064/88 11 022
E-mail: vleposava@gmail.com

Одсек за санитарни надзор Чачак 
Шеф одсека: Др Светлана Тадић
Адреса: Страцимира 2
Тел. 032/347 365
Факс: 032/347 365
Мобилни:064/88 11 017
E-mail: svetlana@muo-cacak.org.rs

Одсек за санитарни надзор  Београд
Шеф Одсека: Др Радосав Митровић
Адреса: Омладинских Бригада 1, Нови Београд
Тел. 011/313 08 86 (дежурни)
Мобилни: 064/88 11 190
E-mail: radosav.mitrovic@zdravlje.gov.rs

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд са седиштем у Београду
Шеф одсека: Др Зoрaн Никoлић
Адреса: Омладинских Бригада 1, Нови Београд
Тел.011/311 15 21
Факс: 011/311 75 96
Мобилни: 064/88 11 032
E-mail: zoran.nikolic@zdravlje.gov.rs

Група за санитарни надзор за гранично подручје Шабац 
Руководилац групе: Ђурђевић Љубиша
Адреса: Београдски пут бб, Шабац
Тел. 015/381 376
Мобилни: 064/88 11 065
Е-mail: ljubisadjurdjevic791@gmail.com

Група за санитарни надзор за гранично подручје Суботица  
Руководилац групе: Др Калајџић Валентина
Адреса: Максима Горког 11, Суботица
Тел. 024/572 155
Факс: 024/572 155
Мобилни: 064/88 11 050
Е-mail: valentina.kalajdzic@yahoo.com

Група за санитарни надзор за гранично подручје Димитровград
Руководилац групе: Др Тодор Ђуров
Адреса: Балканска 105, Димитровград
Тел. 010/2362 773
Факс: 010/362 377
Moбилни: 064/88 11 189
Е-mail: todor_dimg_gsi@yahoo.com

Одељењe за здравствену инспекцију
Начелник одељења: дипл.правник Ружица Бојанић
Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада 1
Тел. 011/311 74 24 
Тел. 011/314 96 77 (дежурни)
Мобилни: 064/88 11 106
E-mail: ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs

Дежурна здравствена инспекција
Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада 1
Тел: 011/314 96 77

Одсек за здравствену инспекцију Београд
Шеф: Јелица Радуловић
Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада 1
Тел. 011/ 311 74 24 
Мобилни: 064/88 11 103
E-mail: jelica.radulovic@zdravlje.gov.rs

Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад 
Шеф одсека: Др Звездана Бјелетић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад
Тел.021/427 130 
Факс:021/427 130
Мобилни: 064/88 11 071

Одсек за здравствену инспекцију Ниш  
Шеф одсека: Др Горан Стаменковић
Адреса: Страхињића Бана бб, Ниш 
Тел. 018/505 155 
Факс: 018/505 117
Мобилни: 064/88 11 023
E-mail: goran.stamenkovic.zin@gmail.com

Одсек за здравствену инспекцију Крагујевац  
Шеф одсека: Ивошевић Славољуб
Адреса: Саве Ковачевића 7, Крагујевац
Тел.034/336 248 
Факс: 034/331 663
Мобилни: 064/88 11 074
E-mail: zdravstvenainspekcijakrag@gmail.com

Одсек за здравствену инспекцију Ужице  
Шеф одсека: Шеварлић Зоран
Адреса: Димитрија Туцовића бр.52
Тел. 031/513 657 Мобилни 064/88 11 078
Факс: 031/514 262
Мобилни:  064/88 11 078
E-mail: zoransevarlic@zdravlje.gov.rs

Одељење за инспекцију за лекове и медицинска средства
Начелник одељења: Јелица Васић
Адреса: Омладинских бригада 1, Нови Београд
Тел. 011/26 03 400

Мобилни 064/88 11 161
Факс: 011/311 28 16
E-mail: jelica.vasic@zdravlje.gov.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ  МИНИСТАРСТВА

Секретар министарства : Наташа Гудовић
Тел: 011/3616-264
Факс: 
E-mail: natasa.gudovic@zdravlje.gov.rs

Групa за финансијско планирање и припрему буџета
Руководилац: Снежана Симић
Тел: 011/ 2656-331
E-mail: snezana.simic@zdravlje.gov.rs

Групa за извршења буџета
Руководилац: 
Тел: 011/ 2656-5511
E-mail: 

Група за рачуноводство и књиговодство
Руководилац: Миле Вилотијевић
Тел: 011/ 2656-550
E-mail: mile.vilotijevic@zdravlje.gov.rs

Група за правне и опште послове
Руководилац: Винка Којадиновић 
Тел:

E-mail: vinka.kojadinovic@zdravlje.gov.rs

Група за управљање кадровима
Руководилац: 
Тел: 011/ 363-1167
E-mail: 

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА

Групa за за интерну ревизију
Руководилац: Корнелија Букач
Тел: 011/ 3631-396
E-mail: kornelija.bukac@zdravlje.gov.rs

Групa за јавне набавке
Руководилац: Снежана Ђукић
Тел: 011/ 2656-551
E-mail: snezana.djukic@zdravlje.gov.rs

Служба за односе са медијима:
Tел: 064/ 8811-345
E-mail: press@zdravlje.gov.rs 

УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ


Директор: Весна Ракоњац
Тел: 011/ 3616-340
E-mail: vesna.rakonjac@zdravlje.gov.rs

Помоћник директора за послове из области трансплантације ћелија и ткива и биомедицински потпомогнутог оплођења:


Помоћник директора за послове из области трансфузије крви: Др Нада Васиљевић

Помоћник директора за послове из области трансплантације органа:

 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРА
Тел:011/3616-251
Тел:011/3616-596
E-mail: kabinet@zdravlje.gov.rs