Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сва заинтересована лица могу Министарству здравља поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за информацијама од јавног значаја подноси се у:

 

  • писменој форми
  • усменој форми

 

Захтев се може послати на адресу Министарства здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд, може се непосредно предати Пријемној канцеларији Управе за заједничке послове републичких органа, улица Немањина бр. 22-26, Београд, или у електронском облику на адресу informacijejz@zdravlje.gov.rs