Стручни испити

Стручни испити за докторе медицине, докторе стоматологије, магистре фармације и магистре фармације-медицинске биохемицаре

 

Ивана Попов Влаховић

Тел: 011/2132-470

 

 

Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

 

Илијана Тешић и

Ана Матић

Тел: 011/2656-477