Стручни испити

Стручни испити за докторе медицине, докторе стоматологије, магистре фармације и магистре фармације-медицинске биохемицаре

 

Ивана Попов Влаховић

Тел: 011/2132-470

 

 

Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

 

Илијана Тешић и

Ана Матић

Тел: 011/2656-477

 

 

 

Приручник Основна знања за припрему стручног испита за здравствене раднике представља званичну литературу за припрему општег дела  стручног испита за здравствене раднике свих струка и степена образовања.

Приручник представља збирку правних прописа потребних за полгање испита, прилагођених здравственим радницима.

Може се наћи у књижари Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19,  Београд, тел. 011 3348 654 i 011 3246829, E-mail: sld@sld.org.rs