Средства буџета

Средства буџета износе:

406.608.811,44  дин

 

 

Средства на динарском рачуну БФ износе:

11.161.585,21 дин

 

 

Средства на девизном рачуну БФ износе:

2.099,88 евра