КОВИД ВАКЦИНАЦИЈА

У складу са Законом о заразним болестима и чињеницом да је решавање пандемије изазване коронавирусом на начин који обезбеђује универзалну приступачност популацији свих превентабилних мера у циљу смањења ширења вируса, као и спречавање појаве нових варијанти укључујући и најефикаснију меру као што је имунизација, у Републици Србији се од појаве пандемије предузимају мере заштите које обухватају и центре за азил и привремене центре у којима бораве и ирегуларни мигранти (мигранти који нису исказали намеру да затраже азил у Републици Србији и/или не поседују никакав документ, уључујући и лична документа).

 

У оквиру спровођења кампање мотивације опште популације за спровођење масовне имунизације, предузете су и мере информисања миграната о значају и потреби вакцинације. На основу масовне кампање која се перманентно одвија у свих 15 центара за азил и привремених центара у Републици Србији, у периоду од половине марта 2021. године, па све до сада, бар једну дозу расположиве вакцине примило је 400 миграната, од чега више од 90 % представљају популацију ирегуларних миграната. Због велике флуктуације миграната ревакцинација ирегуларних миграната је знатно мањег обухвата јер они у великом броју напусте нашу земљу и пре истека периода у коме је потребно да се изврши рекакцинација.

 

Kао што се може видети из наведеног у Републици Србији се обавља имунизација свих миграната, независно од њиховог статуса, дакле и ирегуларних и нема нити једне административне препреке у односу на слободно исказану вољу ирегуларних миграната да се вакцинишу неком од вакцина које су доступне у нашој земљи. Такође, вакцинација миграната укључујући и ирегуларне спроводи се у центрима у којима бораве, а након обавезног прегледа који обавља доктор медицине, од стране обученог медицинског кадра и у просторијама амбуланте, у којој се налази комплетна опрема, укључујући и опрему за случај потребе за предузимање ургентних мера здравствене заштите тзв. антишок терапија.