Коморе

Лекарска комора Србије

Адреса: 

Краљице Наталије 1-3, Београд, Србија

Телефон:

011/3626185

011/3626187

011/3626188

011/3626189

е-пошта: 

info@lks.org.rs

kme@lks.org.rs

http://www.lks.org.rs/

 

Стоматолошка комора Србије

Адреса: 

Макензијева 81, Београд, Србија

Телефон:

011/4409890

069/1421302

е-пошта: 

office@stomkoms.org.rs

http://www.stomkoms.org/

 

Комора медицинских сестара и здравствених техничара србије

Адреса: 

Теразије 27/II спрат, Београд, Србија

Телефон:

011/3562107

011/3562108

е-пошта: 

office@kmszts.org.rs

https://www.kmszts.org.rs/

 

Комора биохемичара Србије

Адреса: 

Антифашистичке борбе број 16, IV спрат, стан 8, Београд, Србија

Телефон:

011/2283878

е-пошта: 

office@kbs.co.rs

http://www.kbs.co.rs/

 

Фармацеутска Комора Србије

Адреса:

Мутапова 25, 11000 Београд

Телефон:

011/3243144

011/3246795

е-пошта: 

komora@farmkom.rs

https://www.farmkom.rs/