Др Југослав Келечевић

Сектор за организацију здравствене службе

Рођен у Београду 14. 03.1967. године.

Завршио основну школу у Београду 1981. године са одличним успехом, а 1985. године VIII гимназију у Београду са одличним успехом.

На Медицинском факултету Универзитета у Београду дипломирао 2003.  године

Након завршеног Медицинског факултета и обављеног приправничког стажа 2004. године примљен у радни однос на неодређено време у Дому здравља Обреновац. У наведеној здравственој установи обављао послове доктора медицине у Служби кућног лечења, Служби за здравствену заштиту деце и Служби хитне медицинске помоћи.

 

Од 2012. године у Министарству здравља, где je у звању самосталног саветника обављао послове државног службеника у Сектору за организацију здравствене службе и Одсеку за програмску здравствену заштиту до 2014. године, потом у Групи за јавно здравље Сектора за јавно здравље од 2014 - 2016. године, од 2016 – 2020. године у Сектору за здравствено осигурање и од 2020. године у поменутом сектору, у звању вишег саветника.

 

Средњи ниво познавања рада на рачунару, као и основни ниво енглеског језика.

Одслужио војни рок.

Ожењен, отац двоје деце.