Др Драгана Вујичић

Име:

Драгана Вујичић, девојачко Радовић                

 

Датум рођења:

5. септембар 1966. године

Место рођења:

Београд

Породица:

Удата, мајка једног одраслог детета

 

 

Образовање:

 

  • специјалиста опште медицине - Медицински факултет Универзитета у Београду - одличан успех (2006.)
  • доктор медицине - Медицински факултет Универзитета у Београду

    - просечна оцена 8,47 (1992.)

  • ОВО „Моша Пијаде“, сада I београдска гимназија, Београд (1981-1985.)
  • Основна школа „Браћа Рибар“, сада „Краљ Петар I“ (1973-1981.)

 

 

Радно искуство:

 

  • Од 1992. до 1994. године волонтер у Црвеном крсту Србије
  • Од 1994. до 1995. године ДЗ „Стари град“ - општи стаж
  • Од 1995. до 1996. године Специјална болница за васкуларна обољења мозга „Свети Сава“ - клинички лекар;
  • Од до 2009. године ДЗ „Савски венац“, Београд - лекар у Служби кућног лечења и неодложне помоћи, а од 2006. године специјалиста опште медицине у Служби опште медицине;
  • Од 2009. до 2015. године РФЗО Филијала за град Београд, Београд - председник Првостепене лекарске комисије и по потреби надзорника осигурања;
  • Од октобра 2015. године Министарство здравља Републике Србије - помоћник министра, Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре.

 

Лиценца Лекарске коморе Србије број: 100254

 

Усавршавање: 

 

Paliativ and Pain Project - Темпус програм на Медицинском факултету Универзитета у Београду - 2008. година, као и похађање разноврсних облика континуиране медицинске едукације.

 

 

Језици: Енглески језик