Дом Здравља "Земун"

ПОНИШТАВА СЕ ЈЕДАН ОД ДВА (2) ОГЛАСА ОБЈАВЉЕНА ДАНА 01.02.2019.године ЗА РАДНО МЕСТО МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА  (Сагласност Министарства здравља број :112-01-01436/2018-02 )

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“

Др Александра Цветковић,спец.опште медицине