Дом здравља „Чачак“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, овлашћења из члана 22. Статута Дома здравља ,,Чачак“ Чачак, у  складу са Кадровским планом за 2018-у годину и добијеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС број 112-01-1495/2017-02 од 12.12.2017.године и 112-01-00597/2018. од 15.06.2018.године доносим:

 

  

О Д  Л  У  К  У

 

 

Расписати оглас за пријем радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ(специјалиста медицине рада) - 1 извршилац, висока стручна  спрема - Служба за здравствену заштиту одраслих становника

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - 1 извршилац, висока  стручна  спрема ,  Служба за здравствену заштиту одраслих становника

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ - 1 извршилац, висока стручна  спрема -   Служба за кућно лечење и негу
  2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ– 1 извршилац,  средња  стручна спрема  , Служба за кућно лечење и негу

 

  1. ВОЗАЧ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ - 1 извршилац,средња стручна спрема, Служба за хитну медицинску помоћ и санитетски превоз

 

                               

в.д.Д И Р Е К Т О Р А

др Александар Пајовић